Fra 2016 til 2022 har det blitt cirka 30 000 færre medlemmer i norske idrettslag i aldersgruppen 13–19 år, ifølge tall fra Norges idrettsforbund. Det er en nedgang på rundt ni prosent de siste seks årene.

I Trondheim er nedgangen seks prosent i samme tidsperiode.

Samtidig blir styrketrening stadig mer populært blant unge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Foto: Lisa Pedersen

Får velge selv

Trd.by har møtt fem femtenåringer på Trondheim idrettsungdomsskole. De aller fleste av dem driver med organisert idrett på fritiden, som hockey og håndball.

Fra venstre: Wilma Falk-Larssen Krogsrud, Jan-Erik Kanhauser, Madelen Myren Sarheim, Simon Justnes Lundberg og Linnea Margrethe Muren Lyngstad. Foto: Lisa Pedersen

Elevene er enig om at det er styrketrening som er det «store» blant de unge. Alle de fem trener styrke, gjerne i tillegg til idretten de satser på.

– Hva tror dere kan være grunnen til at noen ungdommer slutter med idrett?

– Hvis du driver med idrett, så kan du trene når du selv vil. Det er heller ikke konkurranse på treningssenter på samme måte som i idrett, sier Madelen Myren Sarheim.

– Og så kan du velge selv hvem du vil trene med og hva du vil trene, sier Jan-Erik Kanhauser.

Jan-Erik Kanhauser satser på fotball, men trener på senter i tillegg. Foto: Lisa Pedersen

Flere på senter

I mars kom Nova med en rapport om idrettsdeltakelse blant ungdom før, under og etter koronapandemien.

Der viser tallene en 12 prosent økning i antall ungdomsskoleelever som trener på treningssentre fra 2014 til 2022.

Wilma Falk-Larssen Krogsrud driver med rytmisk gymnastikk, men trener styrke i tillegg. Foto: Lisa Pedersen

På videregående oppgir halvparten av elevene at de trener på treningssenter.

«Idrettslagene blir mindre viktig som treningsarena utover i tenårene, mens treningssentrene blir viktigere,» konstaterer Nova i rapporten.

Foto: Lisa Pedersen

Kombinerer begge

Nova poengterer at treningssenter-trenden ikke nødvendigvis er skyld i at det blir færre ungdommer innen idretten.

De trekker frem at mange ungdommer velger å trene på studio i kombinasjon med idretten de driver med.

Slik er det blant annet for elevene på Trondheim idrettsungdomsskole.

Foto: Lisa Pedersen

Simon Justnes Lundberg satser på hockey, men trener styrke for å bli bedre på banen.

– Styrketrening hjelper med å bygge muskler og forebygge skader. Det er med på å utvikle meg som spiller, forklarer han.

Foto: Lisa Pedersen

Styrer selv

Elevene synes det er givende å drive med idrett, men har forståelse for at mange ungdommer «hopper av» når det blir mer konkurranse og satsing.

– Noen er ikke så glad i sport. De føler kanskje at de kan velge mer selv på treningssenter og trene i sitt eget tempo, sier Jan-Erik.

På treningssenter kan du selv velge hvor tungt du skal løfte. Foto: Lisa Pedersen

Linnea Margrethe Muren Lyngstad ga seg med organisert idrett etter en skade for noen år siden. Nå satser hun stort sett på styrketrening.

– Det artigste er progresjon. Resultatene blir ganske synlige når du trener styrke. Du kjenner at du klarer å løfte mer enn før og blir sterkere, sier hun.

Linnea Margrethe Muren Lyngstad trener stort sett styrke. Foto: Lisa Pedersen

Vises på sosiale medier

Seksjonsleder og fagleder for idrett ved Trondheim idrettsungdomsskole, Terje Næss Kjøsnes og Helene Larsen, tror at sosiale medier og internett har gjort styrketrening mer tilgjengelig for dagens ungdom.

– Det er nok en del som får opp videoer av styrketrening i feeden sin, og som blir bevisst og interessert i treningsformen på den måten. Det virker som styrketrening blir mer og mer trendy. Mange influensere har mye fokus på det for tiden, sier Kjøsnes.

Foto: Lisa Pedersen

De tror også at treningssentre kan oppleves som mer lavterskel for enkelte – og at økonomi kan spille en rolle.

– Enkelte organiserte idretter kan være dyrere sammenlignet med å trene på senter. Du skal ikke bare ha treningstøy, men også betale treningsavgift, ha nødvendig utstyr og kanskje reise på turer. Summen på alt kan bli vesentlig høyere enn å trene på et lavprissenter, sier Larsen.

Helene Larsen tror det er mange grunner til at ungdommer liker å trene på senter. Foto: Lisa Pedersen

Flere årsaker

Ingar Mehus er førsteamanuensis i idrettsvitenskap og har forsket mye på barn, unge og idrett. Han underviser blant annet i nettopp barne- og ungdomsidrett på NTNU.

Ifølge han er det komplekse grunner til at ungdommer slutter med idretten.

– Det kan være at de synes det blir for mye fokus på resultater og krav, at idretten slutter å være gøy, at de får skader, flytting eller andre årsaker.

Foto: Lisa Pedersen

Opptatt av utseende

Mehus tror ikke nødvendigvis at det er en klar sammenheng mellom frafallet i idretten og økningen i styrketrening blant ungdom.

– Mange ungdommer trener styrke ved siden av idretten. At de slutter i idretten trenger ikke å være fordi de trener styrke. Det kan være tilfeldig at de fortsetter å dra på treningssenteret selv om de slutter med idrett.

Foto: Lisa Pedersen

Likevel viser undersøkelser i hvert fall én endring i unges treningsvaner.

– Ungdommers motivasjon for å trene har endret seg. Det har blitt viktigere for dem med ytre faktorer som å forbedre utseende eller nå en viss vekt. Samtidig har det sosiale fellesskapet – og bare det å ha det gøy – tapt litt terreng hos ungdommene. Det kan nok forklare noe av frafallet, sier han.

Mange fordeler

Elevene har inntrykk av at statistikken stemmer og at styrketrening blir mer og mer populært blant ungdom.

På spørsmål om hva de tror er grunnen, har de mange svar.

– Treningssenter er billigere enn de fleste idretter, sier Madelen.

– Mange vil ha mer fritid og bestemme selv når de skal trene, sier Simon.

– Du kan velge selv hva slags muskler du vil fokusere på, sier Jan-Erik.

Foto: Lisa Pedersen

De tror også at sosiale medier ha bidratt til at flere ungdommer trener styrke.

– En del legger ut før- og etter-bilder på sosiale medier. Det kan være veldig motiverende for å dra og trene, sier Linnea.

Foto: Lisa Pedersen

Håper idrettslagene følger med

Leder av idrettsrådet i Trondheim, Anne-Lise Bratsberg, forteller at idrettsmiljøet i Trondheim generelt er sterkt sammenlignet med resten av landet.

– Det bekymringsfulle er at ungdommer ser ut til å forsvinne til treningssentrene. Det virker som de blir mer fokusert på det individualistiske ved treningen enn fellesskapet. Den utviklingen må idrettslagene ta på alvor, sier hun.

Anne-Lise Bratsberg er leder av idrettsrådet i Trondheim, som består av alle idrettslag i Trondheim kommune som er tilsluttet Norges idrettsforbund. De er blant annet et samordningsorgan for idretten i kommunen. Foto: Terje Svaan

– Må tas på alvor

Seksjonsleder Kjøsnes ved Trondheim idrettsungdomsskole synes det er fint at helseeffektene ved styrketrening har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men håper at ungdommer ikke føler seg presset til å trene.

– Det estetiske kan være en viktig faktor for noen. En del ungdommer ser influensere på sosiale medier og tenker nok at «slik vil jeg også se ut». Så jeg håper ungdommene husker på at det viktigste med trening er å forbedre funksjon og helse, uavhengig av om det er styrketrening eller idrett. At de ikke lar seg presse med tanke på utseende. Kroppspress blant unge er noe vi må være bevisst på, og ta på alvor i samfunnet, sier han.

Foto: Emelie Kjærnli

Elevene selv er ikke spesielt bekymret for at treningssentrene vil ta over for idretten hos jevnaldrende.

– Trening er med på å øke livskvaliteten og kan hjelpe mot sykdommer og skader. Så jeg tenker det bare er fint at flere ungdommer trener, uansett hvordan de velger å gjøre det, sier Madelen.

Madelen Myren Sarheim spiller håndball, men trener også styrke. Foto: Lisa Pedersen