Antallet unge i alderen 13–18 år som trener på treningsstudio har økt markant de siste årene, særlig blant gutter i ungdomsskolealder.

– Vi ser at over 80 prosent av ungdommer i Norge trener én eller flere ganger i uken, sier Anders Bakken, forsker hos NOVA ved OsloMet til NRK.

Samtidig har det å trene på egen hånd utenfor treningsstudioene blitt mindre attraktivt, som for eksempel å løpe en tur. Det kommer fram i en rapport om ungdoms idrettsdeltakelse.

– Ungdom har aldri trent mer enn de gjør nå etter pandemien. Noe av årsaken er at flere unge er mer opptatt av å trene på treningssenter, sier Bakken til NRK. Han sier det kan være flere årsaker til økningen.

– Vi har ingen forutsetninger for å si at kroppspress er den viktigste grunnen, men vi tror at andre årsaker også spiller inn. For eksempel at det har blitt flere treningssentre enn før, at de er mer tilgjengelige og at de er blitt billigere.

Forskningsinstituttet Nova ved OsloMet og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole, står bak rapporten.