I høst fikk 1400 NTNU-studenter en eksamensoppgave som ikke hadde noe riktig svar, i faget grunnkurs i informasjonsteknologi (ITGK).

20-åringene Stella Kirkvold og Elise Lothe var blant dem som tok eksamenen.

– Jeg skjønte at det hadde skjedd noe da de begynte å trekke tilbake karakterer, men det falt meg ikke inn at det kunne være en uløselig oppgave, sier Kirkvold.

Studentavisen Under Dusken omtalte saken først.

Elise Lothe (til venstre) og Stella Kirkvold studerer fysikk og matematikk på NTNU. Foto: Espen Bakken

Skulle lage programkode

Nestleder Rune Hjelsvold ved Institutt for datateknologi og informatikk forteller at den aktuelle oppgaven var en programmeringsoppgave.

En faglærer innså mens eksamen pågikk at oppgaven var uløselig. Instituttet fikk da rettet opp og informerte studentene om det. Rundt 1200 studenter besvarte den korrigerte oppgaven.

Foto: Per Henning / NTNU

– Vi vurderte det som beste løsning å informere studentene om feilen og å korrigere oppgaven gjennom det digitale eksamenssystemet som brukes ved NTNU, sier Hjelsvold.

230 av studentene leverte likevel en besvarelse med den uløselige oppgaven. Derfor fant instituttet ut at de måtte vurdere eksamenene på nytt.

– Hvorfor ble det ikke plukket opp at oppgaven var uløselig før eksamen?

– NTNU har rutiner for kvalitetsjekking av oppgaver og løsningsforslag. Dessverre ble ikke disse rutinene fulgt på en tilstrekkelig måte i dette tilfellet, sier Hjelsvold.

Skapte usikkerhet

Alle studentene i ITGK fikk ny sensur i februar, men Lothe og Kirkvold sier de ikke visste årsaken før Under Dusken omtalte det tidligere denne uken.

– Jeg er veldig lettet for at vi slapp å ta eksamen på nytt, men jeg skulle ønske at vi hadde fått beskjed om hva som var årsaken, sier Lothe.

Foto: Espen Bakken

De forteller at det ble mye forvirring og utrygghet blant studentene da noen fikk beskjed om at eksamen ville vurderes på nytt.

Studentene opplevde at enkelte var redd for å for å gå ned i karakter, mens andre hadde fått beskjed om at de hadde vippet opp.

– Først endret de bare noen få karakterer ved å se bort fra oppgaven det var snakk om, men etter hvert trakk de alle karakterene tilbake og ga ny sensur, sier Kirkvold.

Foto: Espen Bakken

– Vi var opptatt med å korrigere feilen for de som var rammet og tenkte ikke godt nok på at det kunne skape tvil og usikkerhet blant de andre studentene, sier Hjelsvold ved NTNU.

– Burde ha informert

Hjelsvold forteller at det ble sendt ut korrigerende informasjon under eksamen, som alle studentene skulle ha fått.

– Vi ser i etterkant at omfanget av feilen var så stor at vi burde ha informert alle studentene om feilen vi hadde gjort og hvordan vi kom til å korrigere denne. Vi skjønner også at det at alle karakterene ble trukket kunne forstås som at alle oppgaver ble sensurert på nytt.

Foto: Terje Svaan

Eksamenskontoret mente det var enklest og tryggest å trekke alle karakterene i faget. Derfor ble det gjort på denne måten av instituttet.

– Igjen, så ser vi i etterkant at vi burde ha gått ut med informasjon til alle studenter, for ikke å skape unødvendig forvirring eller usikkerhet, sier Hjelsvold.

Stiller spørsmål

Lothe og Kirkvold er del av «koronakullet», som vil si at de aldri har hatt eksamen før de begynte på universitetet. De understreker at de likevel har tillit til eksamenssystemet på NTNU.

Foto: Espen Bakken

– De andre eksamenene gikk helt fint, så det var nok bare en glipp, sier Lothe.

– Men fordi vi aldri fikk noen forklaring på hva som hadde skjedd, så virket det rotete fra instituttet. Det er merkelig at de ga oss en oppgave som er umulig å løse. Jeg lurer jo litt på om de i det hele tatt går gjennom eksamen før vi tar den, sier Kirkvold.

Foto: Espen Bakken

Ble rettet

Hjelsvold forklarer at læreren i faget utarbeidet to alternative løsningsforslag da feilen ble oppdaget. Slik skulle de justere for at de som hadde prøvd å løse oppgaven med feil, ikke skulle bli straffet for tidsbruken.

– Så skjedde det ulykksalige at det ikke ble tatt hensyn til den alternative vurderingen da eksamensresultatene skulle legges inn i eksamenssystemet, sier Hjelsvold.

Fra eksamenslokalet på Sluppen i 2022. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Denne andre feilen ble først oppdaget noen dager etter at resultatene var lagt ut.

– En gjennomgang av protokollen viste da at 230 av de 1400 studentene skulle ha blitt vurdert etter den alternative løsningen. Det var disse som var blitt feilvurdert og som ble korrigert.

Reagerer på manglende info

Studentene reagerer på at sensuren endte opp med å komme langt over fristen, men er mest misfornøyd med at de ikke ble informert om feilen underveis.

Det skjønner instituttet godt.

– Som sagt var vi fokusert på å rette opp en feil som vi så rammet 230 studenter. Dessverre tenkte vi da ikke godt nok på å informere og å ta vare på de nesten 1200 studentene som hadde samme eksamen og som også ble påvirket av prosessen, sier Hjelsvold.