I slutten av september lanserte Universitetet i Oslo tjenesten «GPT UiO» – en egen versjon av ChatGPT.

Denne versjonen skiller seg fra «originalen» ved at universitetet har kontroll på all flyt av data. Det er kun universitetet som vet hvem som skriver hva og all data blir lagret på universitetets servere.

«GPT UiO» er tilgjengelig for alle ansatte og studenter ved universitetet. Det tok IT-avdelingen cirka en måned å utvikle den.

– Flere institusjoner ønsker å ta den i bruk. Først ut nå er BI som allerede har startet uttesting med sine brukere, sier lederen for webutvikling ved universitetets IT-avdeling, Dagfinn Bergsager.

Foto: Universitetet i Oslo

NTNU ser på muligheter

Trd.by har spurt NTNU om hvorvidt de ser for seg å bruke tjenesten.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, forteller at de vurderer aktuelle løsninger fortløpende.

– Løsningen ved UiO er interessant og vi vil følge med på hva slags erfaringer UiO gjør seg med denne. Samtidig som at vi er opptatt av å være oppdatert og i front, så er KI beheftet med så mange mulige snubletråder at vi må være så sikre som mulig på at vi velger de rette løsningene, sier hun.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan. Foto: Morten Antonsen

– Er det aktuelt for NTNU å utvikle en egen «GPT NTNU» for NTNU spesifikt?

– NTNU lanserte en slik KI-tjeneste, Bing Chat NTNU, for de ansatte fredag 22. september. Ellers jobber også NTNUs fagmiljø med å utvikle språkmodeller, sier Reitan.

Hun opplyser samtidig at forskningssenteret NorwAI ved NTNU jobber med å utvikle NorGPT – den norske versjonen av ChatGPT.

Sikkert verktøy

Kunstig intelligens er et hett emne innen akademia og forskning for tiden. Reitan forteller at temaet står høyt på NTNUs agenda og at de følger utviklingen nøye.

Målet med Universitetet i Oslos «GPT UiO» er å kunne tilby studenter og ansatte en sikker gratis tjeneste.

– Forelesere skal kunne bruke dette som et verktøy i sin undervisning og kunne kreve at alle studenter bruker dette i forbindelse med obligatoriske innleveringer og lignende, sier Bergsager.

Dagfinn Bergsager leder webutviklingen ved UiOs IT-avdeling. Foto: Universitetet i Oslo

Mange brukere

Så langt har studentene tatt «GPT UiO» godt imot. Bruken av tjenesten er stadig økende.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og over 3000 studenter tok tjenesten i bruk den første uka. Vi forventer at de aller fleste studenter har brukt tjenesten i løpet av dette semesteret – i hvert fall innen fag som aktivt velger å bruke dette som en del av undervisningen.

Bergsager forteller at det er viktig for universitet at de ansatte og studentene får samme tilganger som i den «vanlige» ChatGPT-løsningen, slik at studentene er klare for arbeidslivet.

– Vi vet at GPT-modeller kommer til å bli en viktig del av arbeidslivet i fremtiden, sier han.