I disse dager er det mange som søker studier. Ett yrkesvalg kan gi muligheten til å slette deler av studielånet.

Dalende søkertall

Nyutdannede lærere har hatt mulighet til å kvitte seg med deler av studielånet siden 2017, men ikke alle er klar over dette.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun synes nedgangen i søkertall til lærerutdanningene er alvorlig. Tirsdag 13. februar besøkte hun NTNU for å snakke om utfordringer og løsninger. Foto: Terje Svaan

Lærerutdanningene har slitt med rekruttering de siste årene. I februar valgte regjeringen å videreføre ordningen, for å bidra til at flere vil jobbe som lærer.

For to uker siden besøkte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun NTNU. Hun understreket at de må gjøre flere kjent med muligheten til å slette deler av studielånet, for å lokke flere til lærerutdanningene.

Ulike krav

Hvor mye som kan slettes fra studielånet avhenger av hva slags utdanning man har tatt og hvor man jobber.

De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn, kan få slettet 106 000 kroner av studielånet. De som tar grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn eller lektorutdanning for 8.–13. trinn kan få slettet 51 000 kroner.

Foto: Shutterstock

I tillegg kan man få slettet 106 000 kroner av studielånet hvis man blir lærer i praktiske og estetiske fag, og få slettet 50 000 kroner ved spesialisering innen realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk.

Ytterligere 55 000 kroner kan slettes hvis man jobber som lærer i Nord-Norge i minst tre år.

Store summer til sammen

De ulike ordningene kan kombineres. Det betyr at hvis du for eksempel tar grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn, spesialiserer deg i realfag og i tillegg jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få 361 000 kroner slettet fra studielånet.

Det er riktignok krav om å fullføre utdanningen på normert tid og være yrkesaktiv i en undervisningsstilling på minst 50 prosent i grunnskolen eller i videregående opplæring i minst tre av de første seks årene etter at du avsluttet utdanningen din, med noen få unntak.

I fjor intervjuet Adresseavisen lærerstudenter om de dårlige søkertallene. De mente dårlig lønn og dårlig omdømme kan være grunner til at få velger å søke. Foto: Rune Petter Ness

Viktigste punkter

Lånekassen skriver i en pressemelding at sletting av studiegjeld for lærere kan oppleves som komplisert, men understreker at det holder å vite tre ting:

  1. Lånekassen har ordninger som gjør at lærere kan få slettet deler av gjelden sin – uavhengig av hvor i Norge de bor.

  2. De som har studert fremmedspråk, realfag, samisk eller kvensk, kan få slettet mer. De som jobber i Nord-Norge, kan få slettet enda mer, spesielt i tiltakssonen lengst nord.

  3. Noen av ordningene har søknadsfrist ganske raskt etter fullført utdanning, så ikke vent med å sette deg inn i hvilke ordninger som kan gjelde for deg.

Mer informasjon finnes på Lånekassens nettsider.