Mens kostnadene øker og rentene stiger, jobber flere av utestedene i Trondheim for å beholde gjestene.

Heidis Bier bar har valgt å innføre tiltak for å trekke flere gjester.

– Vi merker at folk på byen har fått dårligere råd og at færre drar ut enn tidligere. Noen gjester har sagt til oss at det nesten ikke er gøy å dra ut lenger, fordi de er så bekymret for økonomien, sier daglig leder Martin Buch.

Fjerner inngangspris

I januar gjennomførte NHO en medlemsundersøkelse for næringslivet. Der kom det frem at nesten 40 prosent av utelivsaktører synes situasjonen i markedet er dårlig.

Heidis Bier Bar har opplevd en krevende situasjon siden pandemien og betydelige økninger i kostnadene i 2023.

I starten av januar bestemte utestedet seg for å fjerne inngangsprisen og senke prisene på en del varer i baren frem til 1. mars, med håp om flere besøkende.

– Vi merker at antall gjester har økt siden vi innførte tiltakene. Besøkende forteller også at de setter pris på at det har blitt billigere, sier Buch.

Heidis Bier Bar i desember 2021. Foto: Christine Schefte

Tiltaket innføres på tross av at utestedet har opplevd økte kostnader på husleie, renter og varer.

– Hele bransjen legger merke til at alt har blitt dyrere, men vi vet at det også gjelder mannen i gata. Spesielt studenter og unge har høye utgifter nå. Det er viktig for oss at folk fortsatt føler de har råd til å dra ut og kose seg.

Mange bekymret

Medlemsundersøkelsen fra NHO viser at 6 av 10 utelivsaktører er bekymret for at markedssituasjonen vil bli verre fremover.

Aktører i Trøndelag er spesielt pessimistiske.

NHO tror den bekymringen kan komme av at januar-mars vanligvis er en periode der færre går ut på byen, sammenlignet med julebordsesongen.

Foto: Per Sollerman / NHO

– Inntrykket fra medlemmene våre er at det er fullt på utestedene, men gjestene bruker mindre penger enn før, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv, som blant annet representerer serveringsbedrifter.

Stabilt besøk

Likevel er det få i Trondheim som opplever nedgang i antall besøkende, ifølge utestedene Trd.by har kontaktet.

Mari Garberg Skjerve ved Tag forteller blant annet at de har opplevd en stadig økende pågang siden koronapandemien.

– Prisøkningene har påvirket oss i form av at marginene våre har blitt mindre, men vi har aldri priset oss høyest på drikke og det kommer vi nok ikke til å gjøre heller. Vi tar oss heller ikke betalt for inngang, sier hun.

Daglig leder Mari Garberg Skjerve på Tag. Foto: Stian Hansen

Bruker mindre penger

Utestedet Downtown har også hatt en økning i besøkende de siste seks månedene.

– En av grunnene til økningen kan være at vi forutså utviklingen da rentene steg for et år siden. Da startet vi med billigere inngang og garderobe før klokken 23.30, sier daglig leder Thomas Rosmæl.

Thomas Rosmæl ved Downtown. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Selv om de ikke merker noe til at det er færre gjester, ser de at enkelte bruker litt mindre enn før. Han tror personlig økonomi kan spille en rolle i dette.

– Vi hører jo at de unge voksne og spesielt studentene som jobber hos oss har hatt en voldsom økning i utgifter det siste året, ikke minst i husleie. Du lever mye mer «hånd til munn» enn tidligere, og har mindre penger å bruke på noe sosialt, som egentlig er viktig i den alderen.

Har tatt grep

Habitat og Work-Work forteller at de merker prisøkningen mest ved at deres egne kostnader har økt.

Begge utesteder har valgt å holde prisene nede og har ikke merket nedgang i antallet som besøker dem.

– Tiltak vi har gjort er blant annet å satse mer på konferanse og bedriftsmarked og booke inn kulturelle arrangementer. På denne måten får vi økt besøk og nye gjester som sjekker oss ut og kan bidra til å blåse liv i næringen, sier daglig leder Elise Sæther Miller på Habitat.

Foto: Espen Bakken

Vanskelig periode

Merete Habberstad i NHO har forståelse for at Heidis Bier Bar senker prisene.

– Det er nok et grep for å beholde gjestene og senke terskelen for å dra på byen. Det er ingen tvil om at dyrtiden preger forbruket til gjestene. Utelivs- og serveringsbransjen har knappe marginer, sier hun.

Foto: Christine Schefte