I slutten av juni valgte matteknikk-student Daniel Stormo å klage på en eksamenskarakter ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF).

Han hadde strøket i faget og var uenig med sensoren i avgjørelsen.

Da Stormo tok kontakt med Trd.by i september, hadde han fortsatt ikke fått svar på klagen.

– Jeg har grublet og tenkt på dette hele sommeren. Det verste er uvissheten, sier han.

Purret på skolen

Fagskolestudenter har tre ukers frist for å klage når en eksamenskarakter blir publisert. I Stormos tilfelle ble karakteren lagt ut i starten av juni. Han sendte en klage på e-post 29. juni og fikk svar fra skolen samme dag.

Skolen skrev at klagesensuren ikke ville foreligge før etter studiestart i august på grunn av ferieavvikling. THYF forklarer til Trd.by at dette skyldes utfordringer med å finne sensorer med relevant kompetanse i ferietider.

Da Stormo purret og ba om en status 11. juli, fikk han samme svar på nytt.

– Jeg syns det har tatt lang tid uten at jeg har fått avklaring på når jeg kan forvente en ny karakter. Jeg har savnet tydelige svar, sier Stormo.

Feil i systemet

Trd.by tok kontakt med skolen 21. september. Dagen etterpå fikk Stormo svar på klagen.

THYF forklarer at de hadde utfordringer med å finne sensorer etter studiestart 17. august, men at de fikk ordnet det etter rundt en ukes tid.

– Fredag 25. august ga vi beskjed til studenten om at besvarelsen er sendt til sensur og at vi venter på tilbakemelding fra nye sensorer. Vi har også purret på sensorene og bedt om en hurtig tilbakemelding på resultatet fra sensuren, skriver studieadministrativ leder Tine Haugen ved THYF i en e-post til Trd.by.

Skolen skulle egentlig sende et vedtak med ny karakter i starten av uka den 18. september, men utsendingen ble stoppet i arkivsystemet. THYF undersøker hvorfor saken ikke gikk ut av systemet og vil melde et avvik på det til fylkeskommunen.

Vedtaket ble sendt på nytt 22. september. Da mottok Stormo den nye eksamenskarakteren.

– Frustrerende

Da Stormo tok kontakt med Trd.by i starten av september, syntes han allerede prosessen hadde tatt all for lang tid.

– Det føles frustrerende at studenter er lovpålagt å klage innen tre uker fra de mottar karakteren, mens fylkeskommunen bruker nesten tre måneder på å svare på klagen, sier han.

Han reagerer både på at selve sensuren har tatt tid, men også at han ikke har fått oppdateringer om hva som er nytt i saken.

– Jeg har vært mye stresset for om jeg må konte i høst og melde meg til eksamen på nytt eller ikke, siden jeg strøk. Så dette har ført til mye frustrasjon og uro for min del, sier Stormo.

Skolen beklager

Trøndelag høyere yrkesfagskole forklarer at klagesensur i utgangspunktet ikke skal ta så lang tid, men at det kan ta lengre tid på grunn av ferietider og utfordringer med å få tak i sensor.

– I disse tilfellene skal vi varsle studentene det gjelder om dette, noe vi også har gjort i denne saken. Vi tar selvkritikk på at studenten ikke har fått løpende informasjon i saken når vi etter studiestart så at vi ikke greide å overholde det som sto i første informasjon studenten fikk, skriver studieadministrativ leder Tine Haugen på e-post.

Foto: Mariann Dybdahl

THYF er enig med Stormo i at det har tatt for lang tid før det ble gitt svar på klagen i dette tilfellet.

– Vi vil ta kontakt med studenten og beklage dette, samt oppfordre han til å sende inn et avvik i vårt avvikssystem. Dersom studenten ikke sender inn avvik vil vi selv gjøre det. Studentrådet vil også bli orientert om avviket, skriver Haugen.

Hun skriver videre at skolen jobber med å få på plass ordninger som sikrer at dette ikke skjer igjen.

– Uheldig

Trd.by har kontaktet studentombudet for fagskolestudenter i Midt- og Nord-Norge, Åse Hestvik Larsen.

Hun kan ikke uttale seg konkret om Stormos sak, men på generelt grunnlag sier hun at det er uheldig for en student når en klagesak på karakter drar ut i tid.

– Studenten vil ha behov for ei rask avklaring med tanke på å planlegge videre studieløp. Dette gjelder særlig i saker der det er snakk om stryk i et fagemne. Da trenger studenten tid til å planlegge en eventuell konteeksamen og legge studiekabalen opp med tanke på det.

Hun legger til at det kan ta tid å få en ekstern sensor på plass, som er viktig for å sikre en nøytral og rettferdig ny vurdering. Samtidig påpeker hun at det ikke er god forvaltningspraksis når ny sensur ved klage tar uforholdsmessig lang tid.

Vil ha fokus

Stormo er også tillitsvalgt i klassen sin på THYF avdeling Byåsen i Trondheim. Han har inntrykk av det er få fagskolestudenter som klager på eksamen. Derfor synes han det er viktig at det finnes gode klagebehandlingsrutiner hos skolene.

– Hvis det innebærer mye stress og usikkerhet å klage, så kan det ende med at studenter kvier seg for å gjøre det, sier han.

Daniel jobber på Three Lions Pub når han ikke studerer.

Studentombudet oppfordrer generelt studenter til å ta kontakt dersom en studiesituasjon går i lås.

– Jeg har en nøytral og uavhengig rolle og gir råd og veiledning til fagskolestudenter i slike saker. Ved behov tar jeg også kontakt med administrasjonen eller ledelsen til den fagskolen det gjelder for å finne en løsning. Da er det viktig å sjekke ut at studentens rettigheter er ivaretatt på en god måte, sier Hestvik Larsen.