Fylkeskommunen foreslår å fase ut flere linjer på videregående skoler i Trøndelag. Det kommer frem i et høringsdokument sendt ut fredag 15. september.

Se hele listen over berørte linjer nederst i saken.

Vil kutte 150 millioner

Ifølge fylkesdirektøren fører «den økonomiske situasjonen» til at Trøndelag fylkeskommune må spare penger. Blant annet blir de mange rentehevingene fra høsten 2022 trekket frem som årsak.

Fylkeskommunen «må ta ned drifts- og investeringsnivået sammenlignet med tidligere innenfor alle sektorer», skriver de.

De foreslår å kutte budsjettet for utdanning og kompetanse med 150 millioner kroner de neste to årene - og å ta driften ytterligere ned fra 2026.

Det er blant annet foreslått å kutte 15,9 millioner kroner i musikklinjene og 23,4 millioner kroner i yrkesfag som noen av tiltakene.

Skal spare penger

Fylkeskommunen foreslår fire måter skolesektoren må tilpasse seg de nye økonomiske rammene på, frem mot 2026. Disse tiltakene innebærer:

  • En betydelig reduksjon av tilbudet innenfor musikk, dans og drama med fordypning musikk.

  • Å redusere antallet plasser på yrkesfag og dermed øke kapasiteten på studiespesialisering med fire klasser på første året (vg1).

  • Å redusere bredden av tilbudene på spisset toppidrett.

  • Å redusere ekstratildelingen per elev for å drive fram behov for samling av tilbud og tilpasning av driften.

Målet med disse tiltakene er å spare penger. Flere skoler i Trøndelag kan bli berørt dersom forslagene blir vedtatt.

– Noen gråt

Fylkeskommunen foreslår flere spesifikke endringer i tilbudene på de videregående skolene de to neste kommende årene.

I Trondheim foreslås det blant annet å fase ut påbygging ved Strinda videregående skole og vg1 musikk, dans og drama ved Heimdal videregående skole. Dette skal gjelde allerede fra 2024.

Elevene ved musikklinja på Heimdal videregående skole ble informert om forslaget i et fellesmøte på fredag.

– De fleste ble sjokkerte og sinte. Jeg personlig ble i hvert fall irritert, sier vg3-elev Kaja Hatlevoll.

Kaja Hatlevoll forteller at elevene på Heimdal videregående skole reagerte med vantro da de fikk beskjed om forslaget på fredag. Foto: Privat

Hun og mange medelever håper fylkeskommunen finner en annen mulighet for å spare penger.

– Noen ble veldig lei seg og begynte å gråte. Andre klarte bare ikke å skjønne det. Jeg håper det at vi sier imot kan føre at de endrer mening. Jeg tenker mest på lærerne som kan miste jobbene sine, sier Hatlevoll.

– Overrasket

– Jeg synes selvfølgelig at det er leit. Alt som berører egen skole er det, som nok mange andre skoler også kjenner på nå. Dette har konsekvenser for tilbudet ved skolen, ansatte ... Så det berører oss sterkt, sier rektor Hanne Mari Sæther ved Heimdal videregående skole.

Hun har forståelse for at det må spares i fylkeskommunen.

– Men jeg må si at det var overraskende at musikktilbudet på Heimdal ble nevnt som et av tiltakene, for det er ikke lenge siden det ble nybygg her med helt moderne lokaler. Mange ressurser er lagt i oppbyggingen av tilbudet vi har her, sier hun.

Rektor Hanne Mari Sæther ved Heimdal videregående skole. Foto: Christine Schefte

Kutter i spesialiseringer på toppidrett

Flere toppidrettslinjer ved videregående skoler blir også berørt. Fylkeskommunen foreslår blant annet å fjerne tilbudene om fordypning i orientering og skiskyting på Heimdal, og tilbudene om ishockey og friidrett ved Strinda.

«Det vil fremdeles være mulig å gå på idrettsfag og utøve idrettene, men det gis ikke ekstra tildeling for å gi enkeltelever ved skolen tettere idrettsfaglig oppfølging», skriver fylkeskommunen i høringsdokumentet.

– Bør satse på yrkesfag

Elevorganisasjonen i Trøndelag reagerer på forslagene fra fylkeskommunen.

– Vi ser blant annet at de vil kutte over 23 millioner i fag- og yrkesopplæring. Det er noe vi bør satse på i årene som kommer, ikke kutte med millionsummer, sier fylkesleder Marit Bjerkesmoen Halsan.

Fylkesleder Marit Halsan i Elevorganisasjonen i Trøndelag er kritisk. Foto: Elevorganisasjonen

Vil fase ut flere linjer

Det er også foreslått flere kutt og sparetiltak i resten av fylket.

Blant annet foreslås det å fase ut vg1 studiespesialisering og helse- og oppvekstfag på Inderøy videregående skole, idrettsfag på Verdal videregående skole og restaurant- og matfag på Levanger videregående skole, gjeldende fra skoleåret 2024.

Forslagene har høringsfrist 20. oktober, og saken vil behandles i fylkestinget i starten av desember.

I region Orkland og region «Trøndelag sør», fra Oppdal til Skaun, er det kun foreslått mindre endringer.

Til informasjon: Trd.bys journalist var med i Elevorganisasjonen fra 2014 til 2019.