Om Unge Høyre deltok på dugnad, ville de vært de som sto og «arbeidet» med å lage kaffe mens de andre gravde i jorda.

Før jeg forklarer hvorfor dette i praksis vil bety å ikke bidra til klimadugnaden, har jeg lyst til å legge noe forskning til grunn. Denne forskningen kommer fra Oil Change International, og ut i fra den konkluderer CICEROs seniorforsker Robbie Andrews med at ingen kan åpne nye oljefelt om vi skal nå klimamålene, for ikke å snakke om målet på 1,5 grader.

I Trondheim Unge Høyres innlegg snakkes det så varmt om klimadugnaden. Det er bare synd å se hvordan dere på lik linje med deres moderparti nasjonalt ikke ser til å vise noen virkelig vilje til å delta. Dette så vi da Solberg raskt utlyste nye oljefelt etter å ha skrevet under på Parisavtalen, og vi ser det når dere bruker innlegget til å promotere norsk olje og gass.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

At dere drar fram det gamle skrekkscenarioet om å slå av oljekrana over natta, og truer med økonomisk krise, er flaut. Det er lenge siden man etablerte at ingen faktisk ønsker å stanse oljeproduksjonen «over natta».

Vi i Grønn Ungdom og MDG har gått lengst med vårt forslag om å fase ut oljeindustrien ved å slutte å tildele nye lete- og boretillatelser. Dette vil gi en gradvis utfasing som vil vare fram til dagens brønner og gassfelt går tomme. Denne typen omstillingspolitikk, som er skrikende nødvendig om vi skal komme oss ut av oljeavhengigheten i tide, har støtte blant en del fremtredende økonomer som f.eks. Jørgen Randers.

Adrian Leander Skagen, politisk nestleder i Grønn Ungdom Trøndelag. Foto: Privat

Påstanden om at kontinentet er avhengig av vår naturgass som en «bro til fornybarsamfunnet» bygger på en del tvilsomme premisser. I Europa brukes gass i dag i hovedsak til oppvarming og matlaging samt i industrien.

En strategi der en bygger ut masse gasskraft for å erstatte kull vil riktig nok på kort sikt gi kutt i utslipp, men samtidig i praksis trenere den nødvendige, direkte overgangen til fornybare kilder og utslippsfri energilagring. For hver krone en investerer i fossil energi, mister en en krone som kunne vært investert direkte i fornybart.

Det er ikke prognosene for hvordan energiforsyningen ser ut om noen år gitt at vi fortsetter som i dag som må være førende, men hvordan energiforsyningen kommer til å se ut hvis vi tar aktive valg for å dreie den raskest mulig i fornybar retning. Dette har vi som land makt til å bidra til i stort monn - både rent økonomisk og på forsknings- og utviklingsfronten!

Her må Unge Høyre være med å være proaktive sammen med oss i Grønn Ungdom, fremfor å følge sitt moderparti og olje- og gasslobbyens «status quo»-holdning. Det er dessverre nettopp denne holdningen som vil kjøre oss i grøfta - både økonomisk og miljømessig.

Vi må få fart på sakene. Subsideringen av oljeindustrien - som er blant verdens mest generøse - må vekk, og det må samtidig investeres helt enormt i nye energiløsninger og infrastruktur der vi kan utnytte våre teknologiske fortrinn.

Eksempler på dette er utslippsfri og autonom skipsfart og en storstilt satsing på offshore havvind, støttet opp av offentlige eierskap og enkel tilgang til statlig risikokapital. Statoil/Equinor må samtidig, via den statlige eierandelen, tvinges til å gradvis dreie alle investeringer over på fornybar teknologi og utslippsfrie løsninger over de kommende 15-20 årene.

Dette er å omstille seg. Dette er å delta i klimadugnad. Hører dere, Unge Høyre?

Til sist en liten kommentar angående utsagnet om at klimautfordringene, og jeg siterer, ​(...) ikke er lokale.

​Dette er regelrett feil. I dag kjenner vi alle i ulik grad på følgene av klimaendringene der vi bor. Jeg kan henvise til Troms’ Klimaprofil, som estimerer at det vil komme mer nedbør, som igjen fører til større skred- og flomfare. Om flere skred og flommer ikke er lokale utfordringer, så vet ikke jeg.

Vi må være aktive i klimadugnaden, i stedet for passive, og lytte til ekspertene på feltet. Om Unge Høyre hadde deltatt på landenes felles dugnad, hadde de vært den som står og «arbeider» med å lage kaffe sammen med Søviknes og oljelobbyen, for så å drikke det meste selv.