Akk og ve sa de som drømte om en trøndersk Hyde Park i hjertet av bartebyen. En park der ikke blir noe av i den nære eller fjerne fremtid. Ikke til å stikke under en stol, vi trenger et trøndersk spektrum. En flerbrukshall for idrett og kultur i alle former og farger. Men hvorfor akkurat på Nidarø?

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Det sies at dyktige politikere lytter til både folket og ekspertisen når de kommer med innspill og råd. I denne saken har alle med litt eller mye peiling frarådet å bygge en ny og svært omfattende flerbrukshall på Nidarø i Trondheim. Likevel gikk bystyretflertallet – med AP i spissen – inn for å bygge dette monsteranlegget.

Man kan spørre seg hvorfor de går i mot alle anbefalinger og kjører over både befolkningen og fagfolka, ja til og med lokale residenser i dette spørsmålet? For alt av sunn fornuft tilsier at det ikke er tilrådelig å bygge et slikt anlegg på Nidarø.

Foto: Privat

I perspektiv: Trafikkbelastningen er ETT av ankepunktene mot bygging på Nidarø. Både beboere og ulike faginstanser argumenterer med at innfartsveiene til Nidarø ikke makter belastningen. Nylig ble veien stengt av Riksantikvaren fordi veien med historiske verdier ikke takler all tungtrafikk til og fra. Også de som bor i området kjenner belastningen av økt trafikk som problematisk.

Og så er det miljøaspektet. Hvordan kan den såkalte miljøbyen Trondheim koste på seg en slik byggeprosess? Som uten tvil vil belaste byen meget mer enn en grønn lunge bestående av gress, trær, planter og yrende dyreliv? Hva om vi kunne gjøre dette området til et habitat for bier, humler, ender og svaner? Kunne ikke det vært noe? Å kunne bidra til å støtte lokal fauna og flora, og til og med skjenke byen et grøntareal som byen virkelig fortjener?

Ja, til og med glede pasientene på St. Olavs med et tilfluktssted fra cellegift, tunge dager og grå rom. Et sted der de kunne flykte inn vakre blomsterenger og humlesus? Det kunne gitt Røde Rita og Co ett grønt og tidsriktig ettermæle å være stolt av. Vi fikk jo så fin park på Tiller i fjor sommer. Fortjener ikke sentrum en like fin miljøgrønn tilfluktsplass fra kjas, mas og sorte skyer av svevestøv og CO2? Jeg bare spør?