Som tidligere fosterbarn mener jeg at tiden er inne for en ordentlig opprydding i barnevernstjenesten, og når Arbeiderpartiet skal prøve å rydde opp er vi nødt til å stille tydelige politiske krav.

Onsdag forrige uke leverte Arbeiderpartiet et forslag til Stortinget om at barnevernsinstitusjoner kun skal kunne eies og drives av det offentlige og ideelle organisasjoner. Nå drives omtrent halvparten av institusjonsplassene av private aktører. Disse skal ifølge forslaget fases ut.

De siste årene har bruken av private fosterhjem økt kraftig. I fjor var den totale prislappen på kjøpene det offentlige gjorde fra det private på over 2,9 milliarder kroner. AUF i Trøndelag vil sikre at ingen kan ta ut profitt på barnevernstjenester. Alle pengene fellesskapet bruker på barnevernet skal gå til barna, og ikke til å gjøre noen få velferdsprofittører enda rikere.

De syv største barnevernsaktørene hadde fra 2009 til 2013 et overskudd på 550 millioner kroner. Det er mange millioner som går til de aller rikeste. Barnevernsprofitører tjener så mye at SSB sier at det ikke finnes noen annen enkeltnæring som vil gi like stor avkastning som det å drive kommersielt barnevern.

VG har hatt en rekke avsløringer om at kommersielle aktører henter ut millioner i utbytte av det offentliges midler, og driver butikk med barnevernstjenester. Dette har pågått i for mange år i norsk barnevern. Vi har et konkurranseutsatt barnevern, der vi risikerer at pengene er i fokus og ikke barnas beste. Det er på høy tid at dette har blitt en sak på Stortinget.

AUF i Trøndelag er glad for at Arbeiderpartiet har tatt saken om kommersielle aktører i barnevernet opp i Stortinget, men vi er ikke fornøyd med forslaget. Forslaget er for vagt og lite konkret.

Forslaget mangler to viktige punkter:

For det første mangler forslaget fra Ap en klar frist på når de kommersielle aktørene skal på hodet ut av barnevernssystemet. AUF i Trøndelag mener at det må skje innen denne regjeringsperioden.

For det andre så mangler forslaget et punkt om dobbeltroller. Det må settes ned et offentlig utvalg som skal granske dobbeltroller i det kommunale barnevernet, der ansatte i barnevernet har roller i barnevernsselskap som selger eller har solgt tjenester til det offentlige. Utvalget må blant annet se på hvilken påvirkning dette kan ha hatt. AUF i Trøndelag tror ikke Arbeiderpartiet får flertallet i stortinget om forslaget står seg, vi ber Arbeiderpartiet om å stramme inn forslaget.

AUF i Trøndelag ønsker å sette en stopper for at barn i barnevernet blir «big business». Vi er bekymret for at flere har tjent seg rike på barns motgang og sårbarhet. Derfor stiller vi tydelige politiske krav til Arbeiderpartiet.

Barn har blitt en «big business» fordi det foreligger uklare rammer rundt fosterhjemsordninger mellom staten og velferdsprofittører. Vi ser at regjeringen overhodet ikke har lagt noen begrensninger på utfordringene i barnevernet. Regjeringen har sviktet de aller mest sårbare barna på flere punkter, som for eksempel problematikken rundt dobbeltroller, en fjerdedel av alle fosterbarn mangler tilsynsbesøk, konkurranseutsetting og enorme profittmuligheter.

Katastrofe-avsløringene fra VG har vist at regjeringen ikke har lyktes med å ta grep som styrker kontrollen over driften til de private som har blitt og blir brukt i tidligere og i nåværende regjeringsperiode.

Vi i AUF velger derfor å si tydelig ifra både til regjeringen og Arbeiderpartiet: Ingen i barnevernet skal bli millionær fordi barn har det vanskelig. Barnevernet skal være en tjeneste med barn i fokus, og ikke pengene i fokus.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no