Vi lever i en svært globalisert verden hvor flere og flere har tilknytning til mer enn ett land. Selv om vår levemåte har tilpasset seg globaliseringen, så er det en lov som fortsatt henger litt etter. Per dags dato er vi fortsatt det eneste nordiske landet som ikke tillater dobbelt statsborgerskap. I de siste årene har det vært prat og debatt om «dusteforbud» i Norge, selv om fjerning av «dusteforbud» gjør livet til nordmenn lettere. Vi må se på elefanten i rommet. Det dusteforbudet jeg snakker om nå er forbudet mot dobbelt statsborgerskap.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Det har blitt vanligere og vanligere at stadig flere mennesker i Norge har tilknytning til et annet land, og det å velge hvilket statsborgerskap man vil ha er et dilemma for stadig flere i landet vårt. Akkurat det valget mener jeg ingen bør ta, vi er tross alt det eneste nordiske landet som ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Vår nabo Danmark fjernet forbudet mot dobbelt statsborgerskap i 2015, og det enkelte misforstår er at selv om et land tillater dobbelt statsborgerskap, så er det ikke lettere å bli statsborger i det landet. Kravet til norsk statsborgerskap ligger allerede veldig høyt, og kravet blir ikke lavere dersom vi tillater dobbelt statsborgerskap. Det handler heller om at vi må gi alle muligheten til å være et fullverdig medlem i samfunnet, selv om man har tilknytning til et annet land eller annen kultur.

Innlegg om #metoo: - Jeg tror ikke vi skal utelukke eller glemme menn i denne situasjonen

Ordningen med dobbelt statsborgerskap vil også være en fordel for nordmenn som flytter til utlandet. Mens svenskene og danskene får lov til å bli statsborger i et annet land uten å måtte løslate seg fra sitt opprinnelige statsborgerskap, er nordmenn sjanseløse dersom de trenger å få et annet pass på grunn av jobbsammenheng eller familiegrunner. Nordmenn i utlandet blir skattet uten å få representasjon da stemmerett innebærer at man må ha statsborgerskap i det landet man kaller hjemme. På hjemmefronten er det utenlandske statsborgere som blir skattet uten å få sin stemme på Stortinget.

Å tillate dobbelt statsborgerskap vil også berike vårt demokrati. Vi har mange utenlandske statsborgere som er gründere, de skaper arbeidsplasser, betaler skatt, men har ingen rett til å si hva skattene deres blir brukt til. Å ha et statsborgerskap vil innebære at utenlandske statsborgere har en sjanse til å si hvordan samfunnet rundt dem blir styrt. Mange vil faktisk ikke bli norske dersom de til gjengjeld må si opp sitt opprinnelige statsborgerskap selv om de har bodd i Norge i over 20 år. Flesteparten av utenlandske statsborgere som faller under dette er statsborgere fra EU og andre vestlige land.

I dag tillater Norge dobbelt statsborgerskap dersom man oppfyller noen krav. Rundt halvparten av alle som søker for å bli norske får beholde sitt opprinnelig statsborgerskap. Om man får beholde sitt gamle statsborgerskap er avhengig av hvilket land man kommer fra. Jeg mener det er på høy tid at vi tillater alle som ønsker å bli norsk, retten til å beholde sitt gamle statsborgerskap. Med dette får også norske diaspora i utlandet retten til å endelig ble et fullverdig medlem av sitt nye land uten å måtte slippe fra seg sitt norske statsborgerskap.

Den danske regjeringen åpnet opp for dobbelt statsborgerskap i 2015, svenskene har hatt muligheten for dobbelt statsborgerskap siden 2001, og Storbritannia har tillatt dobbelt statsborgerskap i evigheter. Samfunnet vårt i Norge har blitt mer mangfoldig og tolerant, og derfor bør statsborgerloven endres slik at Norge tillater dobbelt statsborgerskap på lik linje som andre europeiske land.