Har du inntrykk av at det ofte er kvinnen som velger å forlate et forhold?

I fjor publiserte Forskning.no en artikkel der de forsøker å finne svar på dette.

Ifølge dem er det flere som har stilt seg spørsmålet.

Foto: Shutterstock

Oftere kvinner

I artikkelen har de intervjuet Camilla Stine Øverup, som er førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Københavns Universitet.

Hun forteller dem at data fra både Danmark og andre vestlige land viser at det oftere er kvinner som tar initiativ til en skilsmisse.

– Jeg kjenner ikke til tall som ser på hvem som slår opp med hvem i kortere forhold, men jeg gjetter på at trenden er den samme, sier hun til avisen.

Foto: Shutterstock

Mange grunner

Årsakene til skilsmisse er varierte. I en stor dansk studie undersøkte forskere hvorfor 2371 dansker valgte å skille seg.

Studien viste at mennene ofte rapporterte om mangel på kjærlighet, intimitet og krangling som årsaker. Kvinnene begrunnet det ofte med mangel på sympati eller tillit, utroskap eller avhengighet.

Forskerne understreker riktignok at det gjerne er flere faktorer som gjør at folk velger å gå fra hverandre. De poengterer også at både kvinner og menn ofte rapporterer om de samme grunnene til skilsmisse, som kommunikasjonsproblemer eller å ha vokst fra hverandre.

Foto: Shutterstock

Hvem tar initiativ?

Studien går derimot ikke inn på hvem som oftest tok initiativet til å skille seg.

Derfor har Forskning.no tatt kontakt med skilsmisseforsker Søren Sander, som er en av danskene som sto bak den omfattende studien.

– Leseren har rett: Det er som regel kvinnen som treffer beslutningen om å oppløse forholdet, sier Sander til avisen.

– Vi har gjennomført en stor studie av skilsmisser i Danmark, der vi undersøker hvem som har tatt initiativ til skilsmissen. I 50 prosent av tilfellene var det kvinnen, i 35 prosent av tilfellene var det mannen, og i 15 prosent av tilfellene var de enige, sier han videre til dem.