702 foreldre og 401 lærere fra hele landet har deltatt i en spørreundersøkelse utført av Opinion på vegne av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Undersøkelsen omhandler konflikthåndtering, foreldrenes evne til å følge opp informasjon fra skolen og hvorvidt skolen ser på foreldre som en ressurs.

65 prosent av lærerne svarte at de har opplevd konflikt i samarbeid med foreldrene. Kun 17 prosent av foreldrene svarte på sin side at de har opplevd konflikt andre veien.

I snitt bruker lærere tre timer i uka på dialog eller samarbeid med foreldre. 25 prosent svarer at de bruker mer enn fire timer på dette.

Nærmest alle foreldrene mener de er gode eller svært gode på oppfølging av informasjon og beskjeder fra skolen. Men en av fire lærerne svarer at de tvert imot opplever at foreldrene er dårlige eller svært dårlige på å følge opp.

– Svarene fra lærerne forklarer hvorfor en del av dem ser på foreldre som kravstore, sier FUG-leder Marius Chramer.

Han minner om at lærerne forholder seg til en flokk med foreldre og svarer derfor basert på et samlet inntrykk.

– Det gir et helt annet bilde enn det vi som enkeltforeldre ser. Det må vi ta inn over oss. Foreldre kan helt klart bli flinkere på å følge opp info fra skolen. Vi kan også bli bedre på å stille avklarende spørsmål i de faste møtepunktene vi har med skolen, sier Chramer.