– Funnene viste en sammenheng mellom det å få barn og en nedgang i fedres tilfredshet i forholdet, uavhengig av om det er den første eller andre barnet, sier forsker Susan Garthus-Niegel ved avdeling for barn og familier ved Folkehelseinstituttet.

Studien viser likevel at førstegangsfedre var mer fornøyde med forholdet i utgangspunktet, men at dette gikk bratt ned etter at de ble fedre.

Andregangsfedre var mindre fornøyde med forholdet i utgangspunktet, og opplevde dermed ikke like bratt nedgang i tilfredsheten.

Forskerne har også undersøkt andre faktorer ved parforholdet.

– Lengden på forholdet var det eneste vi så hadde en direkte påvirkning. De som hadde vært sammen lenge, scoret lavere på tilfredshet før fødselen enn de som hadde kortere fartstid, påpeker Garthus-Niegel.

606 tyske fedre ble analysert i undersøkelsen, som også er publisert i tidsskriftet PLoS ONE.