Internasjonale forskere har skrevet en omfattende rapport om hvordan alkohol påvirker hjernen.

Den viser at alkoholinntak kan gi negative konsekvenser i alle aldre.

Forskning.no omtalte rapporten først.

Unge spesielt utsatt

Ifølge rapporten kan alkoholinntak påvirke hjernen vår hele livet.

Som ungdom og ung voksen er hjernen spesielt sårbar. Overstadig beruselse i denne livsfasen gir risiko for skader og tidlig demens.

Unge har også større risiko for å bli avhengige av alkohol. Ifølge rapporten blir majoriteten avhengige før de er 25 år gamle.

– Jo mer du drikker, jo mindre hjernemasse har du senere i livet, skriver forskerne.

Foto: Christine Schefte

Eldre med høyt alkoholinntak har større risiko for demens, slag og fall.

Kan gi psykiske problemer

Rapporten viser også at alkohol påvirker alle hjernefunksjoner og kan svekke hukommelsen og intellektuelle evner.

Forskerne trekker særlig frem at alkohol øker risikoen for psykiske lidelser som angst, depresjon og selvmord.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Nyere studier viser at psykiske lidelser både kan være forårsaket av, og forårsake, alkoholproblemer, skriver forskerne i en pressemelding fra Göteborgs universitet.

Selv om det finnes bevis for at alkohol kan minske angst og uro, påpeker forskerne at effekten er kortvarig, og at angsten ofte blir verre etterpå.

Forårsaker selvmord

De finner også sterke bevis for at alkohol kan være en medvirkende årsak til selvmord.

– Omtrent 15 prosent av alle selvmord globalt anslås å være forårsaket av alkohol, skriver forskerne.

Risikoen for selvmord øker betraktelig for de som drikker mye alkohol sammenlignet med de som er avholds, ifølge rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vil ha tiltak

Forskerne konkluderer med at å redusere eller unngå alkoholinntak er en viktig faktor for å styrke hjernens helse.

De foreslår politiske tiltak for å redusere alkoholens bidrag til nevrologiske, kognitive og psykiatriske problemer i befolkningen.

– Hvis vi kan beskytte barn og unge mot alkohol så mye som mulig, vil vi kunne få store folkehelsegevinster både nå og i fremtiden, sier overlege og lektor Frida Dangardt i pressemeldingen fra universitetet.

Hele rapporten kan leses hos alcoholandsociety.report.