15. april er siste frist for å søke, eller legge til flere studieønsker i søknaden til Samordna opptak. De koordinerer opptaket til 32 universiteter og høgskoler i Norge. Fungerende informasjonsrådgiver Natasha Harkness forteller at det er ganske mange søkere som tar kontakt i disse dager for å få svar på sine spørsmål.

- Mange er opptatt av dokumentasjon. Noen tror at 15. april er fristen for å sende inn dokumentasjon, men det stemmer ikke. 15. april er kun frist for å registrere søknaden, forklarer hun.

- Når er fristen for å sende inn dokumentasjon for utdanning eller praksis som allerede er fullført?

- Fristen for å sende inn dokumetasjon er 10. mai, men mange misforstår dette. Dessuten er det spesielt en del 3. klassinger i videregående skole som er bekymret fordi de tror de må sende inn vitnemålet sitt, men det er ikke klart før i slutten av juni. Fristen for å ettersende denne dokumentasjonen er 1. juli, forklarer Harkness.

Lik trd.by på Facebook

- Har ikke all info

Mange vil gjerne forsikre seg om at dokumentasjonen er i orden og at den er registrert, men det er vanskelig for Samordna opptak å svare på.

- Det er først når søknaden blir behandlet at vi kan svare på det, sier hun.

Noen er også oppgitt over at staten ikke har mer elektronisk lagret dokumentasjon.

- Mange tror staten sitter med all informasjon, men vi har kun de elektroniske vitnemålene fra videregående skole som er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Du kan se om du har elektronisk vitnemål under «Vitnemål og dokumenter» i søknaden din. Hvis du ikke har elektronisk vitnemål fra videregående skole, må du laste opp en kopi av vitnemålet ditt.

Hun tror mange opplever «søknadsfristen» som en dato der alt må være klart. Men det eneste man skal gjøre er å prioritere hva man vil studere.

10 prosent av NTNU-studentene er ikke aktive i løpet av en uke. Det vil denne gjengen gjøre noe med.

Kan byttte frem til 1. juli

- Kan man forandre på studieønskene sine?

- Det er fullt mulig å bytte rekkefølge helt frem til 1. juli. Men man kan ikke legge til et nytt studium etter 15. april. Så man kan kun bytte blant de ti studiene man har satt opp i søknaden sin, forklarer Harkness.

- Hva er ditt beste tips for valg av studier?

- Dette er for mange ett av de viktigste valgene de skal ta, og de får rådgivning fra skole, venner og familie. Vi anbefaler ikke at folk kalkulerer hva de har en sjanse å komme inn på, men sett heller opp det du aller helst vil studere, råder informasjonsrådgiveren.

- Men ikke vent til siste liten. Registrer din søknad nå, oppfordrer Harkness.

På Samordna opptak sine nettsider ligger det svar på ofte stilte spørsmål, og Adresseavisen presenterer her noen av de mest relevante.

Er det mulig å søke på studier etter 15. april?

Nei, du kan ikke legge inn nye studieønsker etter 15. april. Du kan søke igjen når det åpnes for å søke ledige studieplasser i juli.

Når får jeg vite om jeg har fått studieplass?

Du får svar i hovedopptaket senest 20. juli. Svaret finner du i søknaden din.

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Søknaden din er registrert når du får en kvitteringsmelding. Under "Meldinger" i søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Det er alltid nyeste kvittering som gjelder. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i kvitteringen stemmer.

Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse?

Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak. Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på videregående skole.

Jeg blir 20 i år. Får jeg alderspoeng?

Fyller du 20 år i år får du 2 alderspoeng i ordinær kvote. Du får automatisk alderspoeng fra det året du fyller 20 år. Du får 2 poeng for hvert år, og du får maks 8 poeng for fire år. Alderspoeng får du kun i ordinær kvote, og ikke i kvote for førstegangsvitnemål. Har du studiekompetanse etter 23/5-regelen, regnes alderspoeng fra det året du fyller 24 år.

Hva er 23/5-regelen?

Det er mulig å oppnå generell studiekompetanse hvis du fyller minst 23 år i søknadsåret, dekker de 6 obligatoriske studiekompetansefagene og kan dokumentere minst 5 års heltids praksis. Dette kalles 23/5-regelen.

Hvordan skal jeg dokumentere praksis?

Praksis dokumenterer du med en attest fra arbeidsgiver, ligningskontor eller annen offentlig myndighet. Attesten skal opplyse om arbeidets varighet fra dato til dato, og om det er fulltids eller deltidsjobb. Deltidsjobber må angis i timer per uke eller prosent av full stilling.

Hvorfor finner jeg ikke det elektroniske vitnemålet mitt?

Det er de videregående skolene som sender inn elektroniske vitnemål til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Finner du ikke vitnemålet ditt, må du kontakte din videregående skole. Du kan se om du har elektronisk vitnemål under «Vitnemål og dokumenter» i søknaden din. Hvis du ikke har elektronisk vitnemål i NVB, må du laste opp kopi av vitnemålet. Opplastede vitnemål blir ikke lagret i NVB.

Hvordan skal jeg dokumentere høyere utdanning?

Høyere utdanning dokumenterer du med karakterutskrift fra universitet eller høgskole. Utskrift fra StudentWeb er ikke gyldig dokumentasjon.

Jeg har klaget på eksamenskarakteren, hva skal jeg gjøre?

Du må sørge for at vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er tilgjengelig for saksbehandleren din senest 1. juli. Hvis du får et nytt vitnemål, må du enten be skolen om å lagre nytt elektronisk vitnemål i NVB eller så må du laste opp det nye vitnemålet eller kompetansebeviset så fort som mulig i søknaden din. Utdanningsdirektoratet har informasjon om hvordan man klager på sensur på eksamenskarakteren.

Er det noe du lurer på i forbindelse med søknaden kan du kontakte Samordna opptak. De har utvidet telefontider i dagene før søknadsfristen.

Kontaktinformasjonen finner du her