I 2023 ble det registrert 109 tilfeller av gonoré i Trondheim – nesten dobbelt så mange som rekorden året før. Nasjonalt var det også en stor økning i kjønnssykdommen, spesielt blant unge kvinner.

Nå deler RFSU ut 100 000 gratis kondomer til russ i hele landet.

Foto: LISE ÅSERUD / NTB

En undersøkelse fra RFSU i april viste at nordmenn er dårligst på kondombruk i Norden. Unge er riktignok flinkere enn resten. 65 prosent av norske ungdommer i alderen 16–20 år oppga å ha brukt kondom i fjor.

– Vi har travle dager før russetiden og har sendt ut tusenvis av kondomer, sier merkevaresjef Pål Hansen i RFSU i en pressemelding.

Målet med utdelingen er at russen «skal kose seg og ha en god og trygg russetid», ifølge RFSU selv.

Helsedirektoratet tilbyr også gratis kondomer året rundt på gratiskondomer.no.