Undersøkelsen er gjennomført av den svenske organisasjonen Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). De kommer med en årlig undersøkelse for å se nærmere på kondombruken i de nordiske landene, med unntak av Island.

I alt 1000 personer i alderen 16 til 65 år fra hvert land deltok.

– Vi har i flere år sett en positiv utvikling når det gjelder kondombruk i hele Norden, sier RFSU-markedssjef Anette Otterström.

Den generelle kondombruken er ganske lik i både Sverige, Danmark og Finland, mens Norge skiller seg ut. To av fem (40 prosent) i Sverige, Danmark og Finland svarer at de har brukt kondom i løpet av det siste året. I Norge svarer 37 prosent at de har gjort det samme.

Norge har likevel den bratteste kurven i positiv retning de siste årene. I 2019 var andelen 29 prosent i Sverige, 26 prosent i Danmark og 33 prosent i Finland. I Norge var den helt nede i 22 prosent.

Høyest kondombruk blant unge finner

Unge nordmenn og svensker i alderen 16 til 20 år er bedre enn dansker på kondombruk. 65 prosent av nordmenn og svensker i denne alderen svarer at de har brukt kondom det siste året. I Danmark er andelen 61 prosent, mens kondombruken er høyest blant unge finner (68 prosent).

Når det gjelder unge voksne i aldersgruppen 21 til 35 er bruksandelen lavest blant nordmenn, hvor 49 prosent svarer at de har brukt kondom det siste året. Deretter følger Sverige (55), Danmark (56) og Finland (57).

Kun 47 prosent av nordmennene svarte at de brukte kondom når de sist hadde sex med en ny partner. Andelen var den samme i Sverige, mens den var 52 prosent i Danmark og 57 i Finland.

– Bør ikke være vanskelig

En annen forskjell de nordiske landene imellom er hvor lett eller vanskelig folk synes det er å foreslå kondombruk når man skal ha sex. Her skiller Finland seg ut, hvor hele 67 prosent svarer at de synes det er lett eller svært lett å foreslå kondom. Andelen er deretter 57 prosent i Sverige mens den er 53 i Danmark. I Norge er andelen kun 51 prosent.

– Å integrere kondomer som en naturlig del av samtalen om sex, bryter tabuene og øker bevisstheten rundt tryggere sex. Å foreslå kondom bør ikke være en vanskelig eller ubehagelig oppgave – det er et tegn på respekt og omtanke, sier seksualopplyser Pelle Ullholm i RFSU.

Nordmenn og dansker føler seg dårligst på kommunikasjon i senga, og 72 prosent svarer at de synes de er gode på dette. Til sammenligning mener 77 prosent av finnene at de er gode på slik kommunikasjon, mens det er svenskene (78 prosent) som kommer best ut.