– NTNU og Sintef spiller en avgjørende rolle i den digitale grønne omstillingen. Vi er avhengig av spisskompetanse på ny teknologi i næringslivet. Der ligger Trondheim langt foran resten av Norge, sier næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland.

Foto: Emelie Kjærnli

Torsdag var hun og flere representanter fra næringskomiteen på Stortinget i Trondheim for å snakke med NTNU og Sintef om hvordan utdannings- og forskningsmiljøet i byen samarbeider med næringslivet.

Komiteen merker seg blant annet hvordan NTNU knytter studenter og næringslivet sammen.

– Tøffe tider

– Universitetet og Sintef er tett koblet på næringslivet. De utdanner arbeidstakere for fremtiden og tilpasser forskningen til hva næringslivet trenger. Det er imponerende, sier nestleder Anniken Huitfeldt (Ap) i komiteen.

Foto: Emelie Kjærnli

– De har også innsikt i hvilke utfordringer næringslivet har. Blant annet er det mange bedrifter som opplever tøffe tider med økte kostnader, uforutsigbarhet og mangel på nødvendig kompetanse. Flere bedriftseiere er redd for å gå over ende hvor jobber vil gå tapt, sier Helleland.

– Det er viktig for oss å være oppdatert på hva vi kan gjøre for å bidra til at næringslivet i Trøndelag og landet for øvrig skal klare seg og komme seg gjennom omstillingen, fortsetter hun.

Klar for fremtiden

Prorektor for nyskaping og innovasjon på NTNU, Toril Hernes, forteller at det er viktig for NTNU å skape kunnskapsrike ansatte som næringslivet trenger for fremtiden.

Ifølge strategi- og kommunikasjonsdirektør Vincent Fleischer, trenger både Sintef og bedriftene eksperter med viten og vilje.

– Det skjer spesielt mye innen teknologiutvikling for tiden. Derfor er det avgjørende at det utdannes nok folk innenfor teknologifagene. Våre forskningsmiljøer har spisskompetanse på mange av de viktigste områdene for norsk næringsliv, sier han.

Vil ha satsing

Hernes understreker at en viktig del av dette er å utdanne studenter på alle nivåer som gjør at næringslivet har kompetanse som gjør dem konkurransedyktige i markedet.

– Næringslivet vil trenge nyskaping i årene som kommer. Det er behov for store ideer og innovasjon. Derfor håper vi at regjeringen vil gi mer penger til forskning, utdanning og innovasjon. Slik kan det for eksempel legges bedre til rette for utvikling og skalering av nye oppstartsbedrifter fra forskningsmiljøene, sier Hernes.

Prorektor Toril Hernes holdt foredrag for næringskomiteen på torsdag. Foto: NTNU

Fleischer mener det er viktig at staten prioriterer penger som får bedrifter og forskere til å jobbe sammen om å utvikle ny teknologi.

– Vi er verdensledende på slik tett forskningssamarbeid her i Trøndelag, noe som har bidratt sterkt til den velstanden vi har i dag. Havteknologisenteret viderefører den arven og er derfor en kjempeviktig statlig satsing i vår region. Forhåpentligvis er næringskomiteen imponert over den kraften som ligger i forsknings- og utdanningsmiljøene her, sier han.