I sommer ble det kjent at fem studenter var mistenkt for å ha brukt kunstig intelligens (KI) til å jukse på eksamen ved NTNU i vår.

Regelverket på universitetet sier at det er forbudt «å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse».

Nå har NTNUs nemnd for studentsaker behandlet fire av sakene. De konkluderer med at tre NTNU-studenter får eksamen annullert og blir utestengt i to semestre på grunn av fusk med kunstig intelligens, som Chat GPT eller lignende.

Universitetsavisa har omtalt vedtakene tidligere.

Feil referanser

Prorektor Marit Reitan forklarer til Trd.by at det er noen kjennetegn ved besvarelsene der brukt av kunstig intelligens blir avdekket.

Det er blant annet typisk med henvisning til kilder som ikke finnes, sitater som ikke eksisterer eller sider i en kilde som ikke finnes.

– Dette skyldes at Chat GPT eller lignende er språkmodeller, ikke informasjonsmodeller. Når studentene ikke henviser til KI-verktøyet som er brukt, vil dette bli behandlet som fusk. Vi kan ikke akseptere dette som en godkjent besvarelse, sier hun.

Foto: Morten Antonsen

Finner ikke kilde

Ingen av de tre studentene som ble tatt for fusk hadde oppgitt bruk av KI-verktøy.

En av sakene gjaldt en bacheloroppgave, der sensor hadde mistanke om at oppgaven var helt eller delvis generert ved bruk av KI-verktøy. Det var blant annet flere feil i oppgaven og feil og mangler ved bruk av referanser.

NTNU skriver at en typisk svakhet ved bruk av KI-verktøy som Chat GPT eller lignende er feil og mangler ved angivelse av referanser. Verktøyet kan si at informasjonen kommer fra visse kilder uten at dette stemmer eller at verktøyet ikke klarer å finne riktig kilde.

Foto: Florence Lo / Reuters

Innrømmet bruk

De to andre fusketilfellene gjaldt et master-emne og et bachelor-emne. I begge tilfeller var det feil og mangler i kildehenvisninger og referanser som gjorde at sensor mistenkte fusk.

I master-emnet var det blant annet oppgitt sitater som ikke stemte overens med kilden som var oppgitt. Denne studenten innrømmet bruk av Chat GPT.

Nemnda var delt når det gjaldt besvarelsen til den fjerde studenten, men endte opp med å konkludere med at det ikke var tilstrekkelig bevis for fusk.

– Må tenke nytt

– Kunstig intelligens og Chat GPT er verktøy som har kommet for å bli og som det er viktig at studentene lærer å bruke, sier prorektor Marit Reitan.

Fremover vil NTNU arbeide med å lage eksamener som tåler denne nye teknologien. De ser blant annet på hvordan studentene skal redegjøre for hvordan de har brukt kunstig intelligens i en eksamensbesvarelse.

– Ved hjemmeeksamener hvor studentene har tilgang til KI-verktøy, må vi tenke nytt rundt hva som er kunnskaper og ferdigheter, samt kritisk refleksjon.