Nyhetsmagasinet The Economist har sett nærmere på de hvordan de politiske meningene blant kjønnene har utviklet seg de siste årene.

Artikkelen viser at den politiske uenigheten mellom unge menn og kvinner i alderen 18–29 år har blitt mye større de siste 20 årene.

Kjønnene er splittet

Nyhetsmagasinet har samlet data fra 20 ulike land og presentert resultatene i en nyhetsartikkel. Forskning.no har også omtalt funnene.

Avisen ser særlig en endring hos unge kvinners politiske ståsted de siste 20 årene. De har blitt betydelig mer venstreorienterte. Samtidig har unge menn blitt stadig mer høyreorienterte.

Det politiske skillet mellom unge menn og kvinner har altså blitt større og større de siste 20 årene.

Foto: Shutterstock

Kan være flere grunner

The Economist har samlet noen av de sannsynlige årsakene til det økende skillet og trekker blant annet frem:

  1. Utdanning: Unge kvinner i dag tar oftere utdanning enn unge menn.

  2. Erfaring: Utviklingsland har blitt mer likestilt, og menn og kvinner opplever dette på forskjellige måter.

  3. Ekkokamre: Sosiale medier er med på å bidra til polarisering.

Magasinet trekker også frem at mange høyreorienterte politikere i ulike land trekker frem unge menns utfordringer oftere enn politikere på venstresiden, som kan være med på å øke skillet.

Noen studier viser at sosiale medier kan skape polarisering mellom kjønnene. Foto: Shutterstock

Oppfordrer til tiltak

I artikkelen påpeker de at de økende uenighetene kan bli en utfordring for den unge generasjonen med tanke på å få seg partner og barn med tiden.

De tror at politikere bør se nærmere på de økende forskjellene og innføre tiltak der det trengs. Eksempelvis mener de beslutningstakere bør tenke mer over hva skolene kan gjøre for unge menn som sliter.

De mener også politikerne bør jobbe for å få inn flere menn i kvinnedominerte yrker.

– Hvis slike reformer kan hjelpe gutter og menn med å tilpasse seg til en verden i endring, så vil det tjene både menn og kvinner, skriver magasinet.