I kjølvannet av onsdagens elevdemonstrasjon mot utsendelsen av Abbasi-søsknene, ligger det nå ei kronerulling. Den ble startet samme dag av demonstrasjonsgruppa, og har fredag morgen fått inn over 60 000 kroner.

- Det er helt fantastisk. Det er kjempe, kjempebra, sier elevrådsleder på Thora Storm videregående skole, Mona Elfareh om at beløpet har vokst så raskt.

Engasjerte Mona Elfareh er kjempeglad for at så mange har donert penger til kronerullingen til Abbasi-familien. Foto: Alf Simensen

#Abbasistays

De tre søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Eshan (15) og deres mor Atefa Rezaie har bodd i Norge i fem år og tre måneder, etter at de flyktet fra Iran i 2012. De fikk da oppholdstillatelse hovedsakelig fordi Atefa var enslig forsørger og ikke visste hvor faren var. Hun og mannen var kommet bort fra hverandre under flukten fra Iran.

Da faren kom til Norge i 2014 fikk han avslag på asylsøknaden. Samtidig fikk også Rezaie varsel om at oppholdstillatelsen ville bli trukket tilbake, fordi hun ikke lenger var å anse som enslig forsørger.

De vant mot staten i tingretten i 2016, og de begynte derfor å få tro på en framtid i Norge. Staten anket til Borgarting lagmannsrett, og rettssaken ble holdt 24. og 25. august i år.

Dommen kom fredag 22. september. Denne gang fikk staten medhold i at det ikke var feil å inndra oppholdstillatelsen i 2014.

Nesten 300 givere

Det er foreløpig 282 givere som står bak beløpet i kronerullingen, og det er ennå 27 dager igjen av innsamlingen. Ifølge Elfareh skal pengene gå til å hjelpe familien hvis saken deres tas videre til Høyesterett.

- Det er vondt å si det, men hvis det blir sånn at de må ut av landet kan pengesummen bidra til at de klarer seg litt bedre og lengre, sier den engasjerte jenta.

Familiens advokat Erik Vatne sier de ennå ikke har bestemt seg for hva de skal gjøre, men at de skal bruke helga og begynnelsen av neste uke på å stake ut kursen. Fristen for å anke til Høyesterett er i midten av oktober.

Politiet anslo at det var rundt 1000 som deltok i den store elevdemonstrajsonen onsdag denne uka. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Har to muligheter

Familien har to muligheter foran seg. Den ene er den nevnte ankingen til Høyesterett.

- Den andre muligheten er å inngi en omgjøringsbegjering til Utlendingsnemda om at de skal gjøre om sitt eget vedtak, forklarer Vatne.

Vatne tror foreløpig at den siste muligheten kan ha mest for seg i denne saken, siden Utlendingsnemda i større grad enn domstolene kan legge vekt på nye bevis.

- Da tenker jeg særlig på at de har vært lengre i Norge denne gangen, enn forrige gang de var i retten. Men dette har vi ikke tatt noen endelig stilling til.

- Hvor dyrt er det egentlig å anke til Høyesterett?

- Det er så varierende at det er vanskelig å si. For eksempel vil det avhenge av om saken slipper gjennom den strenge silingsprosessen, og om man vinner eller taper. Så jeg kan ikke gi noe anslag.