Fra og med 1. mai øker Lånekassen fastrentene. Det melder de i en pressemelding onsdag morgen.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai vil være:

• 3 års bindingstid: 4,678 prosent (opp 0,134 prosentpoeng)

• 5 års bindingstid: 4,525 prosent (opp 0,182 prosentpoeng)

• 10 års bindingstid: 4,458 prosent (opp 0,183 prosentpoeng)

Endringene gjelder ikke dem som gjelder dem som allerede har bundet seg til en fastrenteavtale.

I april er den flytende renten 5,032 prosent. Fra 1. mai øker også denne renten til å bli 5,128 prosent.

Flesteparten har flytende rente

Lånekassen informerer om at alle som begynner å betale på studielånet automatisk får flytende rente.

– Det er mulig å søke om fastrente seks ganger i året. Det innebærer at man binder seg til en forhåndsbestemt rentesats i tre, fem eller ti år. I praksis betyr det at beløpet som skal betales hver måned, er det samme gjennom hele bindingsperioden, skriver de.

I dag har Lånekassen i underkant av 800 000 kunder som betaler ned på studielånet. Av disse har 773 700 flytende rente, mens 15 300 har fastrente.

Basert på boliglånsrenter

Lånekassen skriver i pressemeldingen at rentene blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Fra dette snittet trekkes 0,15 prosentpoeng.

Finanstilsynet observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter Lånekassens rentesatser.

– Flytende rente som gjelder fra 1. mai er basert på observasjoner i januar og februar, mens fastrenten som gjelder fra 1. mai, er basert på observasjoner i mars, skriver Lånekassen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mai, kan gjøre det i perioden 10.–17. april på lanekassen.no.