Ifølge levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå har det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen vært stabilt siden 2013, men andelen eldre som svarer at de mosjonerer har økt.

80 prosent av befolkningen fra 16 år og oppover svarer at de trener minst en gang i uka. Det har imidlertid vært en endring i hvilke aktiviteter folk driver med. Særlig styrketrening øker i popularitet.

I år oppgir 46 prosent at de har trent styrke det siste året, mot 18 prosent i 2001.

Flere private treningssentre som legger til rette for styrketrening, samt bedre kunnskap trekkes fram som mulige årsaker til denne økningen.

Styrketrening er mest populært blant personer i alderen 16 til 24 år. I denne aldersgruppa oppgir 78 prosent at de har drevet med styrketrening det siste året.

Kvinner og menn trener omtrent like mye, men driver med ulike aktiviteter. Kvinner deltar oftere enn menn på gruppetrening. Det er også flere menn som oppgir at de har jogget det siste året, og det er flere menn enn kvinner som deltar i fotball.

Når det gjelder langrenn, spinning eller løping på tredemølle er kjønnsforskjellene mindre. Undersøkelsen viser dessuten en klar sammenheng mellom utdannelse og aktivitetsnivå. Personer med høy utdannelse trener mer.

Kun 2 prosent av personer med universitets- og høyskoleutdanning svarer at de aldri trener eller mosjonerer, mens det gjelder 11 prosent blant personer som ikke har utdannelse utover grunnskolen.