– Alvorlige trafikkulykker er fortsatt et enormt samfunnsproblem, og det er vi som sitter bak rattet, som er nøkkelen til å forhindre de alvorligste ulykkene, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk om den ferske rapporten om nordmenns kjøreatferd.

– Derfor er det trist og urovekkende at det fortsatt er altfor mange som både ruser seg eller bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører, fortsetter han.

Trygg Trafikk beskriver fjoråret som et dystert år for ulykkesstatistikken på norske veier, med 118 dødsfall – 38 flere enn året før. Årsakene bak ulykkene er sammensatte, men statistikken viser at uoppmerksomhet har vært en medvirkende faktor ved én av tre dødsulykker.

35 prosent av sjåførene oppgir i undersøkelsen at de har brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring det siste året, og hele åtte av ti sjåfører sier de har observert andre gjøre det.

Det er særlig yngre bilførere som bruker mobiltelefon mens de kjører. For aldersgruppene 18-29 år og 30-39 år er det henholdsvis 48 og 49 prosent som sier de har gjort dette. Mens 19 prosent av hele befolkningen innrømmer å ha sendt tekstmelding under kjøring, er det henholdsvis 36 og 32 prosent i gruppene for 18-29 år og 30-39 år som svarer at de har gjort dette.

Én av fire menn sier at de en eller annen gang har kjørt bil etter å ha drukket alkohol, mens 13 prosent har kjørt bil etter å ha inntatt rusmidler eller legemidler med varseltrekant, viser undersøkelsen. Fire av ti menn sier at de har holdt på å sovne under bilkjøring, mens 13 prosent av mennene sier de faktisk har sovnet bak rattet.