Utvalget som arbeider med helserådene lener nå i retning av å anbefale avhold, skriver Nationen.

Ved forrige utkastrunde ville forskerne som arbeidet med de nye kostholdsrådene sette et anbefalt maksinntak på 20 gram alkohol per dag.

Det utgjør rundt to enheter, altså to små bokser øl om dagen.

I dette utkastet sto det også at alkoholinntak kunne ha både positive og negative sider. Et nyere utkast sier at det ikke finnes noe trygt nivå, og anbefaler å unngå eller begrense alkoholinntaket.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i organisasjonen Av-og-til sier at man aldri bør drikke alkohol for helsens skyld, og hun er glad for at utvalget nå lener i retning å anbefale avhold fra alkohol.

– Når forskningen er så tydelig på at det ikke finnes noen trygg nedre grense når det kommer til alkohol, tenker jeg også det ville vært litt rart å lande på en annet helseråd enn null enheter.