De nye kompetansekravene til lærerne har skapt stor debatt. Noen mener disse kravene vil stoppe mange potensielle flinke lærere fra å få utdanningen og jobben de ønsker. Likevel er læreryrket et av de viktigste yrkene vi har.

Vår fremtid ligger i deres hender, og da er det vel rimelig at vi stiller noen krav? Altfor mange går ut av ungdomsskolen uten å kunne å lese og regne skikkelig. Hele én av sju norsklærere og én av fem matematikklærere i grunnskolen har ingen fordypning i fagene de underviser i.

Vi har ikke råd til at elevene faller av fordi læreren ikke har fordypning i faget. Derfor er det nødvendig at det stilles krav til lærerne. Som barneskolelærer skal du ha minst 30 studiepoeng i faget du skal undervise i, mens i ungdomsskolen er det 60. Disse kompetansekravene er viktige, for det handler om å ha et godt grunnlag av kunnskap, kunnskap du skal klare å formidle videre til elevene dine.

Selvfølgelig er det ikke sånn at du automatisk blir en flink lærer om du oppfyller disse kravene. Jeg har selv hatt lærere som har vært flinke i sitt fag, men ikke flinke til å lære bort. Nettopp derfor har utdanningen blitt endret, og det har blitt mer fokus på pedagogiske evner. Samtidig har regjeringen gjort om utdanningen til en master, for å gjøre den mer attraktiv. I tillegg tilbys etter- og videreutdanning til eksisterende lærere, for at også de får mulighet til å bli enda bedre.

Dagens elever skal styre landet i fremtiden. Det er vi som skal overta, og da trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag. Læreren er den viktigste ressursen i klasserommet. Det er læreren som har et ansvar for å lære bort stoffet, og læreren har et ansvar for å følge opp sine elever. Vi må kunne stille krav til de som skal lære opp fremtidens arbeidstakere.

Det handler ikke om å skulle avskilte lærere. Det handler ikke om å ikke ha tillit til erfarne lærere. Det handler om kunnskap. Det handler om fremtiden. Og ikke minst; det handler om å bidra til at lærerne kan utnytte hele sitt potensiale. Vår ambisjon er å skape verdens beste skole, og da trenger vi verdens beste lærere!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no