Selvfølgelig skal vi gå over til fornybare energikilder. Selvfølgelig skal vi fase ut oljen. Men ikke alle kan gå over til fornybare energikilder så direkte som MDG ønsker. Derfor er det bra at Høyre innser at vi må samarbeide og at vi trenger en overgang.

I mitt første innlegg, skriver jeg at Europa trenger naturgass for å ikke bruke kullkraft. Det beste hadde jo vært om det var mulig å gå direkte over til fornybare kilder, men det er dessverre en dårlig idé. Utfordringene står i kø.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

For det første har nesten ingen andre land like gode forutsetninger som vi har i Norge. Vi har mange fossefall hvor vi kan utvinne vannkraft. Norge har også gode muligheter for utvinning av bølgekraft og vindkraft. Disse privilegiene har få andre. Men det er flere grunner til at norsk naturgass er den beste løsningen for øyeblikket.

Marie Husby Valland, politisk nestleder i Trondheim Unge Høyre. Foto: Privat

Unge Høyre og Høyre ønsker og jobber for, i motsetning til hva Adrian Leander Skagen påstår, at verden skal gå i en mer fornybar og grønn retning. Derimot vet vi at vi ikke kan ha den direkte overgangen MDG ønsker.

De fornybare energikildene kan bare produsere energi på gitte tidspunkt; solenergi når det er sol, vindenergi når det er vind og bølgeenergi når det er bølger. Dessuten er ikke disse energikildene særlig effektive. Derfor er det så utrolig viktig at Høyre og resten av regjeringen satser mer på forskning, utvikling og teknologi.

En direkte overgang til fornybare energikilder vil bare sende verden tilbake i tid. Vi vil ikke lenger ha de samme mulighetene, fordi vi ikke har den energien og strømmen som trengs for å få det til. De fornybare energikildene vi kan utnytte i dag, vil ikke gi oss nok strømforsyning i dag.

I og med at behovet vil øke kraftig de kommende tiårene, trenger vi en bro over til fornybarsamfunnet. Alternativet til naturgass er mer kullkraft, ikke fornybare energikilder.

Klimadugnaden vil kun fungere om Norge faktisk bidrar. Det gjør vi ved å dele forskningen og utviklingen regjeringa øker subsidiene til, samtidig som vi bidrar med naturgass. Alle verdens land har et ansvar, vårt er for øyeblikket å bidra til at andre land minsker sine utslipp.