En undersøkelse fra 2013, gjennomført av Røde Kors i samarbeid med Ipsos, viser at 1 av 3 unge føler seg ensomme ofte eller av og til.

Siste rapport om ensomhet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at kvinner ofte er mer ensomme enn menn, og at ensomhet er spesielt utbredt blant eldre over 80 år og yngre i alderen 18-29 år.Tallene er fra 2009.

– Det har vært fokus på at en høy andel av ungdommer og eldre mennesker opplever ensomhet, sier Udesh K. Anda til Byas.no.

Denne saken ble først publisert i desember 2016, men deles på nytt til glede for nye lesere.

Anda er psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Han forklarer at ensomhet er en subjektiv opplevelse av å være alene, og at ensomheten kan oppleves ubehagelig for dem det gjelder.

– Dersom en forblir ensom over tid kan det utvikle seg psykiske lidelser som angst og depresjon. Det kan også gå utover hvordan du fungerer i eksempel skole og jobb, sier han.

Følg trd.by på Facebook

Søk hjelp. Foto: Ntb Scanpix

Krav og forventninger

Så hva er det som gjør at vi føler oss ensomme? Anda forklarer at det ikke nødvendigvis handler om at man av ulike årsaker lever alene.

– En kan oppleve å ha det ensomt selv om man har mange venner eller har familie, har kjæreste. En opplevelse av at det er dårlig kommunikasjon med den som står nær kan skape en ensomhetsfølelse, sier han.

– Kan du nevne noen typiske årsaker og faktorer til at unge mennesker er ensomme?

– Vi lever i et samfunn med stadig nye krav til omstilling og forventninger om å prestere eller få det til. En må gjerne flytte til et nytt sted for å studere eller jobbe, og det kan være utfordrende å starte på nytt. Slike overganger, og andre overganger som for eksempel samlivsbrudd eller dødsfall, kan skape utfordringer.

UNDERSØKELSE: Norge er vennlighets-versting

– Alle har et viktig ansvar

– Hva kan man gjøre for å bli mindre ensom?

– Den enkelte bør selv ta ansvar for å gli inn i et nettverk eller en vennekrets. Det å møte folk med et smil og holde normal blikkontakt når en møter nye mennesker kan gjøre det lettere å sosialisere seg. Si «hei» når du kommer inn i et rom og smil til de som møter blikket ditt. Da blir det også lettere for andre å oppsøke kontakt med deg.

Å dyrke egne interesser knyttet til for eksempel en idrett eller hobby kan være til hjelp dersom man blir med på aktiviteter sammen med andre, forklarer Anda.

– Det er lettere å bli med på slike aktiviteter når du selv er interessert i det. I slike miljøer vil det også være lettere å komme i kontakt med nye mennesker, siden dere har felles interesser.

– Når alt dette er sagt, så har vi alle et viktig ansvar for å inkludere hverandre i et sosialt fellesskap. Det er ikke alle like flinke til.

VÆR INKLUDERENDE: Alle har et ansvar for å inkludere hverandre. Foto: Ntb Scanpix

Ensom? Slik kan du få deg venner i Trondheim

Ikke drikk deg til mot - og ikke gi opp!

– Det å bruke rusmidler for å overvinne ensomheten er en farlig vei å gå, sier Anda og utdyper:

– Enkelte kan for eksempel finne på å drikke seg til mot for å ha det sosialt kjekt. Når en først inne i et slikt spor blir det vanskelig å snu.

Han sier videre at andre kanskje påtar seg en klovnerolle for å bli likt av andre, men at dette over tid kan kan bli belastende.

– Gode strategier for å opprettholde kontakt med andre blir derfor viktig. Vis at du er nysgjerrig på folk du liker og forsøk å lage avtaler slik at du kan møte dem igjen. Når noen sier nei til en avtale betyr det ikke at vedkommende ikke har lyst til å være med deg.

– Det er viktig å ikke gi opp med en gang.

Her er stolen som gir deg klem

– Ensomhet er tabubelagt

– Å ikke ha venner eller oppleve å være upopulær kan være belastende, og det kan være vanskelig å innrømme siden dette er noe som fortsatt er tabubelagt. Det er en skam å snakke om ensomheten, sier Anda og fortsetter:

– Det finnes kontakttelefoner en kan ringe til for å få pratet med noen. En kan også snakke med en helsesøster eller andre hjelpeinstanser for å be om hjelp.

Nå som det nærmer seg jul kan ensomhet oppleves enda sterkere for noen, sier psykologeksperten. Anda oppfordrer derfor alle til å følge litt ekstra nøye med på folk rundt seg i høytiden.

– I høytider kan kan ensomheten forsterkes, spesielt hvis disse høytidene dreier seg om at familien og venner samles til felles hygge og kos. Hvis du kjenner til at noen kanskje føler seg ensomme på slike høytidsdager, kan det være fint å rette blikket mot dem og gjerne invitere dem på et besøk.

12 tips til deg som er ensom:

 • Snakk med noen du har tiltro til. Det være seg en person du kjenner godt, eller fastlegen din.

 • Våg å møte blikket til folk - smil og vis at du ønsker kontakt.

 • Oppsøk psykolog dersom du trenger noen å drøfte problemene dine med.

 • Vær fysisk aktiv. Du kommer i bedre form, får et bedre selvbilde og øker sjansen for å møte andre.

 • La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har.

 • Takk ja til invitasjoner du får.

 • Vennskap oppstår ofte gjennom felles interesser. Dyrk interessene dine sammen med andre.

 • Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.

 • Vær oppmerksom på folk rundt deg, og vær raus med komplimenter.

 • Bruk internett. Det kan være en god start for vennskap.

 • Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det kan støte folk vekk fra deg.

 • Sørg for å ha balanse mellom tid alene og sosialt samvær.

Kilder: helsenorge.no og ung.no.

Vil du snakke med noen?

Fastlegen din kan hjelpe deg og eventuelt henvise deg videre til for eksempel psykolog eller distriktspsykiatrisk senter som har poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger.

Psykisk helsearbeider i kommunen kan hjelpe. Her er oversikten over alle nødnummer og vakttelefoner i Stavanger kommune, og her er nummeroversikten i Sandnes kommune.

Det finnes flere hjelpetelefoner og nettsteder som er åpne for de som trenger noen å snakke med - også om natten. Her er de mest relevante for deg som er ensom:

 • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen telefontjeneste). Du kan også skrive en SOS-melding via kirkens-sos.no - her kan du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

 • Mental helse: 116 123 (døgnåpen telefontjeneste).

 • Si det med ord: Det er ikke alltid lett å snakke høyt om det som er vanskelig. Hvis du foretrekker å skrive om det, kan du gå inn på sidetmedrord.no. Her finnes også en egen vennetjeneste hvor det er mulig å legge andre brukere av forumet til som venn, slik at man kan sende hverandre meldinger uten innsyn fra andre.

På ung.no finner du flere tips til hva du kan gjøre dersom du føler deg ensom.

«Lise» (19) ba kjæresten slette nakenbildet - i dag vet hun ikke hvor mange tusen som har sett det