Ifølge Forskning.no innførte den amerikanske storbyen, Philadelphia, i januar 2017 en betydelig avgift på brus, andre sukkerholdige drikker og lett-drikker med kunstige søtstoffer. Avgiften gjaldt ikke flaskevann.

- Dermed hadde byen rett og slett satt opp et naturlig eksperiment. Ville avgiften få folk til å begrense leskedrikkforbruket? undrer nettstedet i artikkelen om avgifter.

Forsket på avgiften

Yichen Zhong og kollegaene hennes har forsket på akkurat det og publiserte resultatene i «American Journal of Preventive Medicine».

De sammenlignet spørreundersøkelser fra desember 2016 med undersøkelser fra januar og februar 2017, etter at avgiften ble innført. De sammenlignet også med spørreundersøkelser fra samme tidsrom i områder utenfor byen som ikke hadde økt avgiften.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

- Det viste seg at konsumet av flere typer leskedrikk sank i Philadelphia, skriver Forskning.no.

Faktisk så mye som 40 prosent færre drakk brus daglig i den siste perioden, mens hele 64 prosent drakk mindre energidrikker daglig.

Flaskevann økte i samme periode med nesten 60 prosent.

Ikke effekt på all drikke

Nettstedet forklarer videre at avgiften ikke hadde like stor avskrekkende effekt på alle sorter drikke. For eksempel var det ingen forskjell i forbruket av lett-drikker.

- Det var heller ingen forskjell i inntaket av sukrede fruktdrikker. Kanskje fordi folk anser dette som sunnere, og velger å kjøpe slike drikker til tross for den økte prisen, spekulerer de.

Det er vel også større tvil om hvor usunne akkurat disse drikkene er. Noen studier mener å se en sammenheng med fedme, mens andre studier tvert om mener det motsatte.

- På fjorårets Obesity Week, en av verdens største konferanser om fedme, var det interesse nettopp for tiltak for å begrense forbruket av sukkerdrikke. Avgifter og restriksjoner på usunne matvarer er svært viktig for å kunne forebygge fedme, sa Jøran Hjelmesæth den gangen til nettstedet. Han er professor ved Universitetet i Oslo og leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Forskning.no avslutter med at mange trolig vil følge eksperimentet med stor interesse, mens de langsiktige effektene av avgiftene må vi smøre oss med tålmodighet for å finne ut.