Forskere har funnet ut at den lykken penger gir, bare har effekt opp til et visst inntektsbeløp. Det viser en nye studie, ifølge forskning.no.

Dette stemmer også med tidligere forskning, som viser at lykken faktisk ikke stiger med økende velstand. Studien er basert på data fra en meningsmåling, der 1,7 millioner mennesker fra 165 land svarte.

Når avtar lykken?

Forskning fra Perdue University i Indiana i USA viser at det er et optimalt punkt for hvor mye penger som skal til for å gjøre oss lykkelige. Dette optimale punktet varierer fra land til land.

Forskerne har stilt to spørsmål: Hvor mye penger må til for at du skal ha god livskvalitet, og hvor mye penger må du ha for å bli følelsesmessig fornøyd.

Det viser seg at vi trenger en inntekt på 95 000 dollar for å ha et liv med god livskvalitet. Med dagens dollarkurs tilsvarer det rundt 750 000 norske kroner.

Når gjør inntekten oss triste?

Når det gjelder spørsmålet om hva som må til for at vi skal være følelsesmessig fornøyd, trenger vi litt mindre. Da er det nok at vi tjener mellom 470 000 kroner og 590 000 kroner.

Forskerne har her definert «følelsesmessig fornøyd» som en daglig følelse av å være lykkelig, fornøyd og opprømt - i motsetning til å være trist og sint.

Disse svarene gjelder for enkeltindivider. Forskerne regner derimot med at beløpet vil være høyere om man for eksempel har en familie å forsørge.