Tormod Østerås kommer opprinnelig fra Rennebu, men flyttet til Trondheim som 15-åring for å gå på skole her.

- Nå pendler jeg på ukesbasis, så jeg bor på Frøya mandag til fredag, forklarer Østerås.

Forrige uke snakket vi med Stine (27), som hadde sin første dag på jobb allerede fire dager etter at masteroppgaven var levert.

Slik svarer Tormod Østerås på Trd.bys ti spørsmål om seg selv, jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg startet i ny jobb i januar i Salmar. Her jobber jeg som Business Controller, hvor arbeidsoppgavene i hovedsak består av rapportering av salgs- og produksjonsprestasjoner. I tillegg dukker det opp andre oppgaver som gjør dagene varierte og spennende.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har en bachelorgrad i finansiell styring fra NTNU Handelshøyskolen, i tillegg til en mastergrad i Finance and Investment fra University of Edinburgh Business School.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Etter første år på NTNU Handelshøyskolen startet jeg i en deltidsjobb i Salmar. Denne fikk jeg gjennom bekjentskaper, hvor jeg jobbet frem til jeg var ferdig med mastergraden. Da jeg var ferdig med mastergraden i 2017, begynte jeg i ny jobb, men etter en tid dro jeg tilbake til Salmar for fulltidsjobb.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første jobb hadde jeg i Tine, hvor arbeidsoppgavene bestod av plenklipping, maling og luking av blomsterbed. En typisk sommerjobb. Da var jeg 14 år, og fikk den via en god nabo.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

I og med at jeg jobber med rapportering, er noe av det verste som kan skje at jeg rapportere feil, slik at viktige beslutninger blir tatt på feil grunnlag eller at man har feil inntrykk av hvordan selskapet presterer.

Så langt har jeg unngått noen store stabber, og jeg satser på at det fortsetter slik.

Tormod har kontorsted på Innovamar, som ligger på Nordskaget på Frøya. Innovamar er Salmars hovedfabrikk, hvor laksen slaktes og det produseres bearbeidede produkter. Foto: Privat

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg i arbeidshverdagen er høyt tempo og utfordrende arbeidsoppgaver, i tillegg til å det å være en del av noe som skaper gode resultater. Og ikke minst flinke og engasjerte medarbeider, noe jeg møter hver dag i Salmar.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet er at man er uerfaren. De mer erfarne ser raskt om noe ikke er riktig eller har ofte gjort seg erfaringer om hva som ikke fungerer.

På den andre siden er fordelen er at man ser ting fra en annen synsvinkel, og man har nye ideer til hvordan ting bør gjennomføres.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg tror mine kollegaer vil beskrive meg som ansvarsfull, positiv og lojal. På jobb er jeg nok mer seriøs enn på fritiden, så dette er nok det som skiller beskrivelsen fra mine venner og kolleger.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Mitt aller beste tips for å lykkes i arbeidslivet er å finne en jobb man brenner for. I tillegg til å omgi seg med dyktige folk man kan lære av. Hardt arbeid kommer man heller ikke utenom.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år jobber jeg fortsatt i Salmar og oppdrettsnæringen, en næring som da har utviklet seg mye siden i dag. Ser man på utviklingen og betydningen av oppdrettsnæringen de siste årene, er jeg sikker på at dette bare er starten.

Næringen kommer til å utvikle seg videre, slik at enda mer laks serveres på middagsbord rundt om i hele verden. Salmar er et av selskapene i front i denne utviklingen, noe det er spennende og motiverende å være en del av.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no