Eirin Torve er en av flere dyktige, unge ansatte ved avdelingen for hjertemedisin på St. Olavs hospital. Hun er opprinnelig fra Oppdal, men har bodd i Trondheim siden 2012 da hun begynte å studere.

Forrige uke snakket vi med Christian (27) som jobber hos Tine på Tunga.

Slik svarer Torve på Trd.bys ti spørsmål om seg selv, jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber på Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital. Der jobber jeg som sykepleier, og har dermed mange ulike arbeidsoppgaver. I hovedsak jobber jeg med pasienter som har en hjertesykdom, som enten kommer planlagt eller akutt for undersøkelser og behandling.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har en Bachelorgrad i Sykepleie fra NTNU, og jeg ble ferdigutdannet våren 2017. Fra tidligere har jeg også en Bachelor i Bevegelsesvitenskap, som kom godt med da jeg begynte på sykepleierutdanninga i 2014.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg fikk jobben jeg har i dag via bekjentskaper. Jeg var i praksis ved avdelingen for noen år siden som sykepleierstudent, og var derfor kjent med arbeidsplassen fra før.

Jeg startet i jobben etter endt ferievikariat ved en annen avdeling ved sykehuset, og trives veldig godt. Jeg har nå jobbet omtrent et halvt år ved klinikken.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min første jobb var som deltidsansatt i en sportsbutikk på Oppdal, og jeg var 15 år da jeg startet i den jobben. Der jobbet jeg også med mennesker, men på en litt annen måte enn det jeg gjør i dag!

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Da jeg startet å jobbe som sykepleier var det mange nye ansikter og navn å lære seg, og jeg var nok også litt spent på hvordan det skulle bli å jobbe som nyutdannet sykepleier.

Det har nok skjedd flere ganger at jeg ikke har husket navn, og dermed opplevd det pinlige øyeblikket etter å ha sagt feil navn...

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg i arbeidshverdagen min er å vite at jeg kan hjelpe de som har behov for det, og at jeg kan se at pasientene blir bedre av den hjelpen og behandlingen de får.

Det er også motiverende å jobbe sammen med flinke kolleger som alltid stiller opp og bidrar til et godt arbeidsmiljø i en travel hverdag.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet er nok det å ha lite erfaring og rutiner, sammenlignet med de som har jobbet i mange år. Derimot er det veldig lærerikt å jobbe sammen med erfarne sykepleiere, og få dele både gammel og ny kunnskap.

En fordel med å være ung i arbeidslivet er nok at man har andre og nye perspektiver på ting, og jeg tror det kan være nyttig for arbeidsplassen å ha unge ansatte i tillegg til de erfarne som har jobbet i mange år. På den måten tror jeg også at den faglige utviklingen blant kollegene blir større.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Mine medarbeidere vil nok beskrive meg ganske likt som det familien min og vennene mine gjør. Jeg tror de vil si at jeg er nøyaktig, positiv, omtenksom og trygg, egenskaper jeg tror jeg tar med meg både på jobb og i det private.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Mine beste tips for å lykkes i arbeidslivet er å ha et åpent sinn for nye situasjoner, og møte kollegaer og pasienter med et smil hver dag. Da tror jeg at man kan bidra til å gjøre dagen litt bedre for noen som kanskje har en dårlig dag, og det kan gjøre arbeidsdagen lettere.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år jobber jeg fremdeles som sykepleier, men kanskje med videreutdanning. Som sykepleier er man heldig som har så mange muligheter, og jeg har heldigvis mange år til å bestemme meg for det.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no