En stor, norsk studie slår fast at det er sammenheng mellom søvn og karakterer.

Følg trd.by på Facebook

8000 ungdommer har svart på når de legger seg om kvelden. Undersøkelsen viser en sammenheng: Jo mer de sover, desto bedre er karakterene på skolen.

– Vi fant at kort søvnlengde henger sammen med svakere skolekarakterer på videregående skole. Gjennomsnittlig skolekarakter var best blant ungdom som la seg mellom 22 og 23, sier forsker og psykologspesialist Mari Hysing ved Uni Research Helse til Aftenposten.

Og ikke bare var de som la seg tidligst best: Undersøkelsen viste at karakterene ble gradvis svakere jo senere leggetiden var.

Karakterer fra siste termin

De som legger seg mellom 22 og 23 og sover nok, har som gruppe høyere karaktersnitt, et snitt på 4. De som legger kl. 01.00 og senere, hadde et karaktersnitt på 3,5.

– Noe av sammenhengen kan forklares med at de som sliter med både søvn og skole, også har et høyere skolefravær. Men selv etter at man har tatt høyde for dette, var det en sterk sammenheng mellom søvn og skoleresultater, sier forskeren.

Legger du deg før 23 får du best karakterer, skal vi tro undersøkelsen rett. Foto: Shutterstock

Resultatene kom frem i en studie av nær 8000 norske ungdommer på videregående skole. Ungdommen beskrev selv sine søvnvaner og søvnlengde ved bruk av spørreskjema. Karakterene er registerbasert og presentert som gjennomsnittlig karakterer fra siste termin.

Resultatene bygger videre på tidligere funn fra en stor undersøkelse i Bergen og understreker betydningen av god og nok søvn for denne aldersgruppen.

– Søvnmangel et helseproblem

Forsker Mari Hysing mener mangel på søvn er i ferd med å bli et folkehelseproblem og livsstilsproblem. Hun har tidligere vist at ungdom sover to timer mindre på ukedagene enn det de selv mener er nødvendig. Dette kommer frem i en undersøkelse blant 10.200 ungdommer i Hordaland.

Forskerne fant ut gutter og jenter i alderen 16 –19 år sover i gjennomsnitt 6 timer og 25 minutter hver natt.

Hysing har tidligere ment at tilstrekkelig og god søvn er blitt nedprioritert i arbeidet med forebyggende helse.

– God søvn er en investering i folkehelsen, slår hun fast.

Forskerne mener ungdom trenger 8–9 timer søvn og bør legge seg klokken 22. Forskningen fra Bergen viser at gjennomsnittlig leggetid er kl. 23.18, men vesentlig senere for gutter (kl. 23.26) enn for jenter (kl. 23.10).

Studie viser: Hjernen takler maks 150 Facebook-venner.

Sover lenger i helgen

Forskningen viser også at ungdommene er oppe til cirka kvart over ett om natten (01.13) i helgene.

Med helgefri kan de sove fritt og står dermed opp fire og en halv time senere enn på ukedagene.

– Kraftig forskjøvet døgnrytme i helgene er usunt. Om ungdom kunne klart å legge seg litt tidligere på ukedagene enn de gjør i dag og halvert den forskjøvne døgnrytmen i helgene ned til to timer, tror jeg det ville hjulpet mye, sier Hysing.

Resultatene er publisert i Journal of Sleep Research og er et samarbeid mellom Uni Research Helse, Folkhelseinstituttet, Örebro Universitet og University of California, Berkeley.

Disse studiene har mest fornøyde studenter.