Dårlige ledere eller kolleger kan ha sin årsak i så mangt. Lederne forklarer at dette kan være snakk om at noen bare er utpregete maktmennesker med lite empati, som kjører sitt løp uten å bry seg om konsekvensene. Andre mener de gir grobunn for en fryktkultur fordi de enkelt og greit er usikre selv.

- Dårligere prestasjoner

- Stresset de selv opplever ovenfra, eller fra røde tall i regnskapet, kan presse fram trusler som «vil du fortsatt ha jobb, må du prestere på et helt annet nivå» eller «det er mange der ute som gjerne vil jobbe her…» skriver Lederne i pressemeldinga.

Lederen selv kan tro den er tydelig når den serverer sånne setninger, mens egentlig avler dette utrygghet og dårligere prestasjoner.

1 725 av Ledernes medlemmer deltok i fjor på Norsk Ledelsesbarometers undersøkelse. Der kom det fram at en av fire ikke tør å si fra om kritikkverdige forhold på jobben.

Det kom også blant annet fram at 46 prosent hadde blitt utsatt for baksnakking. 17 prosent opplevde å miste arbeidsoppgaver og 16 prosent kunne fortelle om helseplager som følge av dette.

«Giftig ledelse»

Professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, Linda Lai, snakker om ulike former for «Giftig ledelse» til Lederne. Fryktbasert ledelse er en av dem.

«Lederen bruker trusler, for eksempel om oppsigelse eller dårlige vurderinger, for å holde medarbeiderne nede. Truslene er ofte skjulte og indirekte, noe som gjør usikkerheten enda større blant medarbeiderne»

De kan ifølge Lai være vanskelige å oppdage, fordi de ikke alltid er åpent trakasserende, negative eller vanskelige.

- De kan være både sjarmerende og tilsynelatende flinke og rause, står det i pressemeldinga.

- Hold avstand

Men ofte vil de røpe seg fordi de mangler interesse for medarbeiderne, og ikke sjelden blir de oppfattet som selvopptatte, kyniske og lite troverdige. Lai oppfordrer arbeidstakere til å holde avstand dersom nærmeste leder er av den giftige sorten, for å få en best mulig hverdag.

- Opposisjon vil ofte gjøre ham eller henne enda mer destruktiv, ifølge Lederne.

Arbeidsmiljøloven slår fast at gjengjeldelse mot en arbeidstaker som varsler er forbudt.

I tillegg til at varslingen må være forsvarlig, er det et godt tips å sørge for skriftlig dokumentasjon. Det kan ellers fort bli ord mot ord. Ta vare på e-poster, skriv ned ubehagelige opplevelser og så videre. Er dere flere som opplever det samme, kan det også styrke saken din.