- Man må spørre seg selv hva drives av. Det burde nesten vært obligatorisk å stoppe opp hvert tredje år og spørre seg selv hvordan man har det. Hvor er man er i verden? Er livet og jobben slik man ønsker å ha det? Det sier Trøndelags distriktssjef i Manpower, Pål Strøm.

- At folk mistrives i jobben handler ikke så mye om oppgavene de gjør. Om arbeidsmiljøet er positiv kan man jobbe ganske lenge. Hvis man har drømmejobben, men er i et arbeidsmiljø som ikke ser deg for den du er, er dette en årsak til at folk mistrives. Flere mistrives også ved omorganiseringer, hvis man kjenner at innholdet i jobben endres og man ikke passer endringen.

De beste rådene til deg som ikke trives på jobb

Kanskje har jobben utviklet seg i en retning man egentlig ikke trives med og at man ikke tørr å ta steget med å søke nye jobber. Da sitter man og venter til det smeller. Får du ikke utdbyttet du ønsker i jobben din, har Strøm følgende råd.

1. Snakk med leder din.

2. Finn en god venn du kan lufte problemet med. Det kan godt være en kollega, men pass på at det er noen du stoler på. Ord kan fort spre seg.

3. Spør deg selv om det finnes en årsak. Gå inn i deg selv og kjenn deg selv. Vi mennesker glemmer fort: hvorfor starten man i jobben og hvorfor likte man den? Husk deg selv og bli bevisst deg selv. Hvem er du, hva liker du å jobbe med, hvordan opplever andre mennesker deg, hva trenger du for å bli sett som menneske? Vi har alle et behov for å bli sett for den vi er.

4. Stopp opp og se seg selv i speilet, uavhengig om du trives eller ikke, og bli bevisst på utviklingen din. Verden kommer til å utvikle seg, og endringene går fortere og forter. Ta et valg om du vil være med på utviklingen og hvilken utvikling du vil være en del av.

5. Hvis man finner ut at man skal skifte jobb bør man tenke over hvor man finner man utbyttet og hva er utbyttet man søker? Hvor kan jeg få dette utbyttet, hvis jeg ikke har det i jobben nå? Da handler det om å sortere markedet: hvem er i stand til å gi meg utbyttet jeg ønsker, innenfor hvilken bransje? Bruk nettverket du har for å få informasjon om annet arbeid.

- Vi er selvkritiske

- Vi mennesker har en tendens til å se på oss selv og tenke at vi ikke duger, «jeg er ikke god nok». Jeg har sett mennesker som har gjort en fantastisk jobb, men plutselig blir sykemeldt etter 6 måneder. Man kan ikke bli et dårligere menneske eller dårligere til å gjøre jobben på så kort tid. I slike tilfeller er det noe rundt deg: kanskje endring i miljøet, eller følelsen av hvordan man blir sett som menneske kan være en del av årsaken. Kanskje har man ikke blitt sett for det man er god til, sier Strøm.

Når er det på tide å bytte jobb?

- Når jobben ikke dekker behovet man har. Når du begynner å kjenne at dette ikke er bra for deg og du smågrue deg litt, er det på tide å ta en vurdering: «hvordan kan jeg få det jeg trenger?».

Ikke gjør dette

Strøm påpeker allikevel at det er forskjell på å være drittlei og demotivert, og det å mistrives. Detet er noe du bør tenke over hvis du tar opp situasjonen med sjefen.

- Om du forteller en leder at du er demotivert kan det oppleves som kritikk, angrep eller at du går i forsvar. Pass på at du snakker om deg selv og dine behov, og ikke hva alle andre gjør feil. Man kan jo ikke legge seg ned og si «motiver meg!» til lederen, fordi motivasjon er noe som kommer innenfra.

Det handler om å ta egne grep for egen lykke. En god metafor er at man bør sitte foran og styre sin egen bil, og kjøre veien man ønsker i livet.

- Men en leder bør være i stand til å tilrettelegge for kollegaer slik at personen får energi, og vokser som menneske og faglig, sier han.

Selvbevissthet og drivkraft

Det fins noen fellestrekk ved dem som går fra en karriere til en helt annen karrier, tror Strøm.

- Selvbevissthet, mennesker som er trygge på seg selv, og har drivkraft, hvis man skal se på mennesketrekk. Det kan ofte handle om at man har hatt en drøm om noe, da dette ikke er valg man tar over natta. Om man bytter bransje fullstendig er det alltid noe man kan spore bakover. Jeg har hørt om finanstopper som plutselig går over til å bli bonde, og da er det et underleggende behov for å gjøre noe annet.

Løs konfliktene

Flere kan føle at de ikke får utbytte i jobben på grunn av konflikter, og dette påvirker motivasjonen til å gjøre en innsats. Det er viktig å ikke ta opp store konflikter i plenum og med andre kollegaer, da dette kan skape en ukultur i miljøet. Snakk direkte med den du har en konflikt med, eller spør lederen din om hjelp.

- Et arbeidsforhold kan sammenlignes med et parforhold. Du må respektere at folk er forskjellige, og enkelte ting ved mennesker kan du ikke endre. Men hvis du mistrives sterkt må du komme deg vekk og ut av dette forholdet, sier NTNU professor i medisin Sven Svebak.

Yngre bytter oftest jobb

Trenden i dag er at den yngre generasjonen er mye mer søkende og har en helt annen måte å tilpasse seg markedet på. De er stiller mer krav til arbeidsgiver og på en annen måte: jobben skal bety noe for dem og det er fokus på selvutvikling.

- De yngre bytter mye oftere jobb enn de eldre fordi er mye mer bevisst på egen kompetansebygging. Hvis man byttet mye jobb, eller var innom mange bransjer for 15 år siden ble man sett på som ustabil, men i dag er det vanlig å ha så mange jobber for yngre. De krever å utvikle seg selv og bidra underveis på en helt annen måte. Når du nærmer deg 50-åra begynner folk til sammenligning å tenke på alder som en hindring for å bytte jobb, fordi man er redd for at man ikke greier å tilpasse seg ny bransje eller nye endringer. Eldre syns det er trygt og godt å være et sted, sier Strøm.

Disse deilige indiske oppskriftene lager du enkelt hjemme