Vi kjøper personlig trening for rundt 400 millioner! Det har vært debatt rundt kompetansen til PT-ene: Hvilke krav bør og kan du egentlig stille?

- En personlig trener bør kunne mange måter å trene på, og kunne finne ut hva som er riktig treningstiltak for sin kunde. Ellers blir det som en snekker som skal bygge hus med bare en hammer, sier Sigmund B. Apold-Aasen.

Han er høyskolelektor ved Institutt for fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse på Norges Helsehøyskole.

Lett å bomme

Han mener det første PT-en bør gjøre, er å sette seg ned og snakke ordentlig med den man skal trene. På den måten finner man ut hva nå-situasjonen er og hva kunden ønsker å oppnå. Gjør man ikke dette, er det lett å bomme.

- Vi har sett folk som har havnet på sykehus med rabdomyolyse.

Rabdomyolyse er vanligere nå enn før, ifølge ekspertene. Det er en sykdom som skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. De fleste blir bra igjen, men for noen kan sykdommen bli alvorlig. Foto: Ulrikke Valvik Mitchell

Her har vedkommende som har gitt treningsråd totalt bommet på hvilket nivå personen foran seg har og hva som er rett trening.

En annen feil Apold-Aasen mener noen PT-er gjør, er å gi råd ut fra personlige interesser.

- Noen PT-er er veldig glad i noen typer trening og pusher dette på sine kunder, uten å ta hensyn til hva vedkommende ønsker, sier Apold-Aasen.

- Er det mange som gjør det?

- Det finnes gode og dårlige trenere, på lik linje med at det finnes gode og dårlige leger og lærere, eksempelvis, sier han.

- Hva bør kundene gjøre for å sikre at de får god hjelp?

- De må være veldig tydelige på hva de ønsker å oppnå. Da er det lettere for PT-en å hjelpe deg og gi den hjelpen man trenger. Er PT-ene usikker på om de har kompetansen til å hjelpe, bør de henvise til en annen PT, sier Apold-Aasen.

Dialog og motivasjon

Atle Arntzen er ansvarlig for Sats Elixias PT-virksomhet i Norden. Han mener at en PT må skape et klima som bidrar til mestringsfølelse og indre motivasjon.

- Jeg har holdt på i bransjen siden 1997, og treningsfaglig kunnskap som anatomi, fysiologi og treningslære har alltid avgjort om man er en god PT. Dette mener jeg er utdatert. En god PT må også være i stand til å bygge relasjoner, skape god dialog og å motivere kunden, sier Arntzen.

Han har utgitt boken «Personlig trener - hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching» sammen med Frank Abrahamsen og Rolf Haugen.

- Der ble det gjort en undersøkelse blant 50 PT-kunder der de blant annet ble spurt om hvilken kunnskap de krevde av sin PT. Tilbakemeldingen var at de ønsket kunnskap og ferdigheter innen psykologi og pedagogikk, og at PT-en tar ansvar for den gode relasjonen, sier Arntzen.

Mye erfaring nødvendig?

- Bør kundene sjekke hvilken utdannelse og erfaring PT-en de skaffer seg har?

- Noen har trent veldig lite, og ønsker bare noen som kan hjelpe. Mens andre er på et veldig avansert nivå og har mye erfaring. Da bør du få en PT med mye erfaring, sier Aapold-Aasen.

- Men er det ikke en fordel for alle, uansett nivå, at de får en PT med mye utdannelse og erfaring?

- Har du trent lite og skal komme i gang med treningen, så trenger du ikke en med doktorgrad for å få gode råd. Jeg tror man må være litt forsiktig med å si at alle må ha så mye utdannelse for å gi gode råd, sier han.

- De beste personlige trenerne klarer å hjelpe kundene slik at de til slutt vet hvilke treningsformer og kostholdsråd de bør følge for å nå sine mål, sier PT-eksperten.

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.