En rekke observasjonsstudier har konkluderte med at personer med moderat alkoholkonsum har bedre helse enn både de som drikker mye og de som aldri drikker. En studie fra slutten av ifjor, en tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet, publisert i BMC Public Health , fant derimot ikke at det var sunnere å drikke enn å la være.

Følg trd.by på Facebook

Målte sykefraværet

Den nye studien sammenligner eneggede tvillinger, der den ene drikker innimellom, mens den andre er avholdende eller drikker sjelden. Helse er målt i hvor mye sykefravær de har. Eneggede tvillinger er identiske.

– Hvis det hadde vært en reell helsegevinst ved å drikke, ville man forventet at den tvillingen som drakk moderat, hadde lavere sykefravær enn sin ikke-drikkende tvilling, sier lege og forsker Kristian Amundsen Østby ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Slik var det ikke.

Derfor fortsetter vi å gå på fylla

Klype salt

Hvordan kan det da ha seg at observasjonsstudiene viser at å nyte et glass vin om dagen er sunnere enn å la være?

 Det er mange tenkelige og utenkelige faktorer som spiller inn. Alkoholbruk er et sosialt fenomen som henger sammen med så mye annet. Blant annet vet vi at de som drikker moderat også trener mer og spiser sunnere enn de som ikke drikker, sier Østby.

Han er forsiktig med å slå fast noe om sunnhetsgrad ved moderat alkoholinntak:

 Det viktigste budskapet vi har er at man ofte ikke kan stole på resultater fra observasjonsstudier for å finne årsakssammenhenger, her trenges det en stor klype salt. Observasjoner er bra hvis man ser etter en faktor, men de er usikre når man ser etter sammenhenger. Da fungerer de best for å finne en hypotese, som deretter kan testes med andre metoder.

Mange studenter ruser seg til dårligere karakterer

Fordelen

Den ultimate måten å sjekke om alkohol er sunt på, ville være å ta to personer som var helt like og sette den ene til å drikke alkohol og den andre til ikke å drikke alkohol i det hele tatt. Deretter kunne man undersøkt hvordan det gikk med helsen deres.

– Av naturlige årsaker er slike eksperimenter verken praktisk, etisk eller juridisk gjennomførbare, sier Østby, men føyer til at å studere eneggede, er nesten det samme:

– Ikke bare er de genetisk identiske, de har også vokst opp i samme familie og de har samme sosioøkonomiske bakgrunn, påpeker han.

For dem som blir skuffet over tvillingstudien, er det bare å stikke kniven enda dypere: Østbys resultater er ikke enestående. Det er økende enighet blant alkoholforskere om at tidligere studier kan ha gitt et feilaktig bilde av alkoholens helseeffekter, både The Lancet og British Medical Journal har de siste årene advart mot å stole for sterkt på tidligere studier.

Er det greit å blande alkohol og antibiotika?

Saken ble første gang publisert i oktober 2016, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.