Alkohol bringer ikke bare hygge med seg. Det kan også få frem det verste i folk.

Og det er ingen hemmelighet at politiet bruker mye ressurser natt til lørdag og søndag i Midtbyen.

- Det er et stort spekter med lovbrudd som finner sted på kveldstid i helgene, sier Torkjel Rendal.

Adrian Leer Breiby på Spontan Vinbar: Han har sett mye rart fra bardisken - men spesielt én hendelse husker Adrian svært godt

Dette er politiets vanligste oppdrag

Han er seksjonsleder ved vakt og beredskap på Sentrum politistasjon, og han forteller hva det vanligste oppdraget til patruljene går ut på:

- Det er som regel folk med høy beruselsesgrad, som havner i krangling med andre mennesker. Det vanligste virkemidlet vi bruker i helgene er bortvisning fra Midtbyen i en gitt periode, sier Rendal.

I vår utelivsserie trd.by night uttalte Rendal at det ofte oppstår en del slagsmål der det dannes kø. For eksempel ved utesteder og taxiholdeplasser. Men antall anmeldelser har gått ned. Han tror at samarbeid med utelivsbransjen og økt tilstedeværelse i Midtbyen er grunnen til det.

- Vi har god dialog med dørvaktene som står i sentrum, i tillegg til at vi slår raskt ned på uønskede forhold. Vi anmelder også en del hendelser, eller gir folk pålegg, sa Rendal til trd.by den gang.

Test deg selv: Quiz: Hvor godt kjent er du på utestedene i Trondheim?

Kan bli dyrt

Når Rendal sier pålegg, så mener han ikke Nugatti eller salami. Hvis politiet mener at bortvisning ikke holder, kan det nemlig bli dyrt å dumme seg ut på byen.

Påtaleleder ved Trøndelag politidistrikt, Eli Aasland, har gitt oss en oppdatert oversikt over hva det koster deg hvis du ikke oppfører deg ordentlig. Hun utdyper i en e-post til Trd.by:

- Ved fastsettelsen av boten i den enkelte sak må det foretas en konkret vurdering av hvor stor boten skal være. Omstendigheter som især tas i betraktning ved fastsettelse av botens størrelse kan for eksempel være:

  • handlings objektive grovhet

  • subjektive skyld

  • konsekvensene av handlingen for fornærmede

  • om forelegget omfatter flere forhold

  • om gjerningsmannen tidligere er straffet

  • om gjerningsmannen har vært frihetsberøvet

  • om gjerningsmannen var under 18 år på gjerningstidspunktet

  • gjerningsmannens betalingsevne

Beløpet som er oppgitt i parentes i lista nedenfor, er hva man normalt vil påstå som botestraff i retten, dersom forelegget ikke vedtas, og saken må behandles der.

Her er lista:

Nekte å etterkomme pålegg fra politiet - 7.000,- (9.000,-)

Fysisk hindre politiet i sitt arbeid - 10.000,- (12.000,-)

Nekte å oppgi personalia til politiet - 7.000,- (9.000,-)

Forulemping av politiet ved munnbruk/utskjelling - 8.000,- (10.000,-)

Ordensforstyrrelse - helg: 10.000,- (12.000,-), uke: 8.000,-

Overnatte i fyllearresten - Ikke straffbart

Bære kniv på offentlig sted - 7.000,- (9.000,-)

Offentlig urinering - 3.000,- (4.000,-)

Drikke alkohol på offentlig sted - 3.000,- (4.000,-)

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Denne saken er publisert hos Trd.by tidligere, men er oppdatert med korrekte bøtesatser, og publiseres på nytt til glede for nye lesere.