Loven trådte i kraft i 2017, og er ment å gi mobbeofre bedre beskyttelse.

Både kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (begge H) lovte den gang at det er mobberen som må flytte når skolen ikke klarer å få slutt på mobbingen.

NRK har hentet inn tall fra fylkesmennene, som viser at det bare er én elev som har blitt pålagt skolebytte etter å ha mobbet. Fylkesmannen i Oslo og Viken oppgir å ikke ha oversikt, men sier det er veldig sjelden at de vedtar tvungent skolebytte.

Mobbeofrene flytter

Fylkene oppgir til NRK at resultatet av mobbesakene ofte er at foreldrene til mobbeofre velger å flytte sine barn til en annen skole, ofte etter å først uten hell ha bedt om at mobberen skulle flyttes.

Ansatte hos fylkesmennene sier ifølge NRK at flytting av mobberne er komplisert, og at regelverket er for lite konkret når det kommer til hva som kreves for at en mobber skal kunne flyttes.

Sanner gjør nå endringer i loven.

– I det gamle regelverket så sto det at man må ha prøvd ut andre tiltak. Den regelen fjerner vi, og så vil det da være slik at skolen skal ha vurdert andre tiltak, sier statsråden til NRK.

Loven gjøres også gjeldende for videregående skole.

Bekymret Ap

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) bekymrer seg for at lovendringen vil gi liten effekt.

– Lovendringen er bra, men vi frykter at endringen skal ha liten reell betydning, og at trenden med en regel som blir lite brukt fortsetter, sier Solberg til NTB.

Han legger til at man heller må «øke innsatsen mot mobbing», og peker på sitt partis forslag om egne beredskapsteam mot mobbing i kommunene.