– Pasienter som trenger hjelp, må få det. Dette forenkler tilgangen til pasientens helsetjeneste for unge som sliter psykisk, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland, som sitter i helsekomiteen for Høyre, til NTB.

Regjeringen foreslår en regelendring som hever aldersgrensen for fritak fra egenandel til 23 år hos BUP og 30 år hos PUT.

Mange steder har det vært slik at unge over 18 år har sluppet å betale egenandel for psykiatrisk behandling, mens andre steder har de unge voksne måttet betale – slik reglene som ble utarbeidet på 1980-tallet tilsa. Nå vil altså regjeringspartiene rydde opp og foreslår å endre reglene slik at praksisen blir lik for alle.

Fjerner hinder

– Egenandeler skal ikke være et hinder for at unge skal kunne få hjelp med psykiske helseproblemer, sier Venstres Carl-Erik Grimstad, som slår fast at psykisk helse er et av Venstres og regjeringens satsingsområder.

Forslaget er en del av statsbudsjettet som regjeringen legger fram mandag, men det er ikke satt av noe beløp for å dekke kostnadene. I stedet legges det inn under budsjettanslaget for Helfo, som har ansvar for refusjonsordningene for helsetjenester.

Avdekket på nyåret

Det var da det ble innført endringer i den innsatsstyrte finansieringen av helseforetakene ved årsskiftet at den ulike praksisen ble avdekket. Fellesorganisasjonen slo alarm om saken, og både Arbeiderpartiet og SV reagerte. Nå har altså regjeringspartiene tatt grep for å rydde opp.

– Frp er stolte av å bidra til at flere unge kan benytte seg av hjelp uten å måtte betale egenandel. Det er altfor mange unge som sliter med psykiske helseproblemer, og da må vi tilrettelegge for at de kan gå rett inn og få hjelp med én gang. Det kan fort være livsviktig, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.