Fylkesleder i FO i Vestfold, Lise Kathrine Holm, er blant dem som reagerer sterkt på saken.

Hun mener at helseminister Bent Høie (H) med innføringen av egenandel gjør det langt vanskeligere for unge å søke hjelp for rusproblemer og psykiske lidelser.

– Helseministeren har valgt å heve terskelen så mye at vi ikke lenger når de mest sårbare unge. Om du er 19 år, sliter med depressive tanker og angst og har begynt å røyke hasj for å dempe plagene: Vil du brukt 345 kroner på snakke med en behandler i 45 minutter, spør Holm.

– Arbeidsuhell

Fram til 1. januar var alle under 30 år som søkte hjelp i Psykiatrisk ungdomsteam eller ved Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP), fritatt for egenandel. Men ved innføringen av et nytt innsatsstyrt finansieringssystem for helseforetakene forsvant fritaket.

Et teknisk arbeidsuhell, mener Holm, som også er hovedtillitsvalgt ved Sykehuset i Vestfold. FO har gjort Helsedirektoratet oppmerksom på saken.

– Men de sier at de ikke vil gjøre noe med dette, og at det er opp til helseforetakene, sier Holm til NTB.

– Vi har forsøkt å protestere på innføring av egenandel overfor sykehusledelsene, men er avvist med at dette er bestemt fra høyeste hold, sier hun.

FO i Vestfold har nå sendt en bekymringsmelding om saken til Vestfold-benken på Stortinget.

– Ugreie konsekvenser

Statsminister Erna Solberg (H) har gjentatte ganger uttalt at hun vil styrke rus- og psykiatriomsorgen. Innføringen av egenandel er å gå stikk motsatt vei, mener Holm.

– Dette vil få en rekke ugreie konsekvenser. Det blir mye vanskeligere å opprettholde et lavterskeltilbud, sier hun.

Holm peker på at ungdom ofte har dårligere økonomi enn voksne, at mange med problemer er ambivalente til å søke hjelp, og at ungdom kan ha dårlige relasjoner til foreldrene sine og ikke vil at det skal vite om behandlingen. Dermed kan de heller ikke spørre om penger til dette, påpeker hun.