Hver nordmann drikker rundt 65 liter øl hvert år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men i årene som kommer kan smaken og kvaliteten på ølen endre seg.

Det viser en ny forskningsrapport.

Foto: Shutterstock

Håper på tiltak

Britiske og tsjekkiske forskere har undersøkt hvordan klimaendringene påvirker humle, som mye europeisk øl brygges på.

De har funnet at temperaturstigningene i Europa, kombinert med tørrere klima, fører til en nedgang i kvaliteten og kvantiteten på humle.

Dette tror de vil få store konsekvenser for ølproduksjonen på kontinentet.

– Det bør etterlyses hastetiltak for å stabilisere internasjonale markedskjeder, skriver de i rapporten.

Forskning.no har tidligere omtalt funnene.

Dyrere øl

I studien har forskerne samlet data fra humlejordbruk i Tyskland, Tsjekkia og Slovenia. Disse regionene står for rundt 90 prosent av humleproduksjonen i Europa, ifølge rapporten.

Rapporten viser at humle modner 20 dagere tidligere nå enn for 20 år siden. Dette har ført til betraktelig mindre humleproduksjon, skriver de.

I tillegg til å måtte ty til dårligere kvalitet på humlen, antar også forskerne at produksjonen vil bli mye dyrere i årene som kommer. Dette vil igjen påvirke ølprisene på kontinentet.

De anslår at det vil bli mindre og mindre humleavlinger årlig frem til 2050.

I årene som kommer kan det altså bli både dårligere og dyrere øl i Europa.

Hele rapporten fra forskerne kan leses her:

Mozny, Martin., m. fl. (2023). Climate-induced decline in the quality and quantity of European hops calls for immediate adaptation measures. Nature Communications.