– Om lag 5 av 10 nordmenn drakk seks eller flere alkoholenheter ved samme anledning, minst én gang i 2023, sier forsker Elin K. Bye ved Folkehelseinstituttet.

Én alkoholenhet tilsvarer rundt en flaske øl, et glass vin eller en drink.

Alkoholforbruket i befolkningen er skjevt fordelt. Den tiendedelen som drikker mest, står for omtrent halvparten av det samlede alkoholkonsumet.

Ellers drikker menn både oftere og mer enn kvinner. Eldre drikker oftere enn yngre, samtidig som yngre har et mer risikofylt drikkemønster, og tre av fire sier de kun drikker i helgene.

Nivået på selvrapportert alkoholbruk i 2023 er tilbake på det samme nivået som i 2019, etter at det gikk noe ned under pandemien.