Elever i videregående skole som har fått skoleplass og takket ja til den, kan nå søke om stipend fra Lånekassen for kommende skoleår.

- Vi vil at alle elever skal få det de har rett til. Har du takket ja til en skoleplass, bør du derfor søke om stipend fra Lånekassen med en gang, sier Benedicte Borchgrevink, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, og minner om at elever søker om stipend på lanekassen.no eller på vigo.no.

Kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Benedicte Borchgrevink, oppfordrer videregåendeelever til å søke om stipend. Foto: Kim Ramberghaug, Lånekassen

Borchgrevink anbefaler elever som står på venteliste eller som er usikre på hvilket program de skal gå på, å vente med å søke om stipend, for å slippe å søke to ganger.

Elever som har fått skoleplass, enten på privat eller offentlig videregående skole, og samtidig har takket ja til å stå på venteliste hos Vigo, må vente med å søke om stipend til etter 1. august.

Dette kan du få

  • Utstyrsstipend. Alle elever med ungdomsrett har rett på utstyrsstipend på enten 1 032 kroner, 2 285 kroner eller 3 818 kroner, avhengig av utdanningsprogram.

  • Bostipend. Elever som må bo borte for å gå på skole, kan få bostipend for å dekke bokostnader. Stipendet er 4 437 kroner i måneden.

  • Grunnstipend. Elever som kommer fra familier med svak økonomi, kan få grunnstipend på inntil 3 224 kroner i måneden.

Foreldre må signere for elever under 18 år

Foreldre elle verge må signere for stipend til elever under 18 år. Den raskeste og enkleste måten å signere på er gjennom en av de to offentlig godkjente digitale postkassene, Digipost eller e-Boks.

Foreldre bør opprette en digital postkasse på www.velgdigitalpostkasse.no før eleven søker om stipend, skriver Lånekassen i pressemeldingen.