– Tre års fastrente stiger med 0,010 prosentpoeng sammenliknet med dagens rentesats, mens fem og ti års fastrente forblir uendret, sier Solbjørg Sørensen, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Flytende rente fra 1. juli er 2,080 prosent, altså lavere enn fastrentene.

Kan binde mellom 10. og 17. juni

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. juli, kan gjøre det i perioden 10.–17. juni. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på Dine sider på lanekassen.no.

– De som avslutter utdanningen sin denne våren, kan også binde renta fra 1. juli, sier Sørensen.

Solbjørg Sørensen, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, forteller at tre års fastrente endres litt, mens fem- og tiårsrenta forblir uendret. Foto: Kim Ramberghaug

Ikke alle med flytende rente kan binde renta. Kunder som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta.

610 000 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet, mens 56 900 har fast rente.

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Renta i Lånekassen er markedsstyrt, og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.