Selv om de fleste studenter oppgir at de trives, har langt flere studenter oppgitt over tid at de sliter med sin psykiske helse. Ifølge Norsk studentorganisasjon har studenters psykiske helse forverret seg drastisk fra 2014 til 2018.

Øker støtten med ti millioner

Det er bakgrunnen for at regjeringen øker støtten til arbeidet for bedre psykisk helse og forebygging av rusproblemer ytterligere i 2019 med 10 millioner. Det betyr at 19 samskipnader og institusjoner deler totalt 18,4 millioner.

– I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer, få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten, men vi ønsker å bidra slik at det i tillegg kan utformes ulike tilbud på studiestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Redd penger ikke er nok

Norsk studentorganisasjon er likevel redd millionbeløpet ikke er nok i arbeidet med studenters psykiske helse.

– Det er kjempebra at det kommer mer penger, men det er likevel ikke nok. Hvis vi skal ha mulighet til å snu den negative tendensen, må vi vite hvilke tiltak som fungerer. Vi må få det til i samarbeid mellom institusjonene, kommunene og studentsamskipnadene, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, til NTB.

Krav fra 2020

Helseminister Bent Høie (H) sier at det i tillegg vil bli stilt krav om at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse fra 2020. Ifølge Høie har regjeringen lagt til rette for at alle kommuner skal kunne motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen.