– Det er helt avgjørende for velferdssamfunnet at vi lykkes med å få flere eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid. Da er vi nødt til å få en slutt på den nedvurderingen vi ser av seniorene, sier direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk i en pressemelding.

Fredag presenteres resultatene fra Norsk Seniorpolitisk barometer, der Ipsos har intervjuet 1200 ledere i offentlig og privat sektor om arbeidstakere over 55 år.

Barometeret viser at nær halvparten av lederne foretrekker å ansette en under 30 år framfor en over 60. Samtidig mener åtte av ti av lederne at de over 60 presterer like godt som yngre medarbeidere.

Koster samfunnet dyrt

Seniorer forbigås også ved forfremmelser, de deltar sjeldnere på kurs og blir nedprioritert ved innføring av ny teknologi.

– Vi lever lenger, er friskere enn noen gang før, og forskning viser at 70-åringer er like spreke som 50-åringene var på 1970-tallet. Det koster samfunnet enorme summer at dyktige medarbeidere nærmest coaches ut av arbeidslivet når de har passert 60 år, sier Østerud.

Færre med strategi i privat sektor

Rapporten avdekker at kun fire av ti arbeidsgivere har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer i arbeidsstyrken. I privat sektor har kun en av tre en slik strategi.

I tillegg skiller privat sektor seg fra den offentlige når det gjelder strategi for å beholde og videreutvikle seniorer. 67 prosent av lederne i offentlige virksomheter har en slik strategi, mot kun 33 prosent i privat sektor.