Ordningen utvikles på oppdrag fra regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) påpeker at det er kostbart å ta fri fra jobb for å ta utdanning, og at det er mange som har ikke har råd til det.

– Derfor mener vi det er viktig at vi får på plass en egen låneordning som er mer fleksibel enn den vanlige utdanningsstøtteordningen, og som er bedre tilpasset voksne mennesker som trenger å fylle på kompetanse, men har jobb, familie og boligforpliktelser, sier hun i en pressemelding.

Det nye lånet er tiltenkt en målgruppe som i dag ikke får ordinært lån og stipend gjennom Lånekassen.

Det skal gis ved utdanninger som varer kortere enn ett semester, og man skal ikke være bundet til månedlige utbetalinger, men kan velge utbetalingsfrekvens mer selv.

I forbindelse med utviklingen av det nye lånet, sender Kunnskapsdepartementet på høring forslag til lovendring som åpner for at det kan løpe renter på utdanningslån mens man er under utdanning. Dette vil kun gjelde for særlige ordninger, og dersom Stortinget slutter seg til det.